Lupus antikoagulans;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

2616

SP: NPU02616

 

Kortnavn

Lupus antikoagulans;P

 

Synonym

Lupus

 

Analyseforkortelse

Lupus


IUPAC

NPU02616 P-Lupus antikoagulans; arb.k.(0 1 2) = ?

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

En gang ugentlig.

Klinisk Biokemi Afdeling, Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus.

 

Prøvetagning

Analysen kan ikke rekvireres under AK-behandling.

Ved rekvirering i BCC vises pop-up skærm med følgende spørgsmål:

1) Er pt. i AK-behandling?

2) Er patienten sat i AK-behandling med heparin? 

Blodprøver tages før AK-behandling påbegyndes eller efter at AK- behandling har været seponeret i 3 uger.

Prøven kan tages hele døgnet på indlagte.

Prøvetagning på ambulante patienter foretages i Ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afdeling. Prøven kan ikke tages i praksis.

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Citratglas, 2 stk á 4,5 mL blod

Fortyndingsforhold for fuldblod er 9+1 med Natriumcitrat 0,105-0,109 mol/L (glasset skal være korrekt fyldt ±10%).

 

Mængde:

Mindst 4 mL plasma
  

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden: 

Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.

Centrifugering foretages inden 1 time fra prøvetagning ved 3000G og 20 °C i 10 minutter. (Alternativt centrifugeres ved 2000 G og 20 °C i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 sekunder).

   

*Skal dobbeltcentrifugeres:

Plasma afpipetteres efter centrifugering (undlad mindst 3 mm over buffercoat) ~ 0,5 mL i plastglas og recentrifugeres efter samme procedure. Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse:

-80 °C

 

Forsendelse:

 

Frossent citratplasma skal sendes på tøris.

Optøede prøver kan ikke genfryses.  

 

Interferens: AK-behandling med vitamin K-antagonister og hepariner (også lavmolekylær hepariner) interferer med analysemetoden og kan resultere i fejlagtig påvisning af Lupus antikoagulans. Dette gælder også for de nye antitrombotiske midler, såvel de direkte trombinhæmmere som faktor Xa hæmmere.

 

Referenceinterval

Ikke påvist

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af patienter med tromboemboliske sygdomme.

Udredning af patienter med hæmoragiske komplikationer.

 

Tolkning

Ikke påvist lupus antistoffer: Ikke påvist

Resultat i gråzonen: Inkonklusiv

Påvist lupus antikoagulans: Påvist

 

Dato

2018-07-17


 
17.07.2018