Cerebrospinalvæske (Csv), lumbalpunktur, KBA

 
1) Forberedelse af prøvetagning af cerebrospinalvæske (Csv)
1.1) Rekvirering af analyser
1.2) Blod-prøver, udtagning
1.3) PTB'er (PrøveTagningsBlanketter)
1.4) Mærkning af glas
2) Håndtering af Csv-prøver
3) Kvittering for Csv-prøvetagning
4) Aflevering/forsendelse af prøver
5) Skematisk vejledning til fordeling af Cerebrospinalvæske
 

I denne vejledning anvendes følgende forkortelser for de analyseudførende afdelinger: 

Biokem.    

Klinisk Biokemisk Afdeling

Mikrob.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Patol.

Klinisk Patologisk Afdeling

SSI Statens Seruminstitut
SKEKBABlodprøver og Biokemi, Skejby Sygehus

 


 
1) Forberedelse af prøvetagning af cerebrospinalvæske (Csv)

 
1.1) Rekvirering af analyser

 

1.1.1

I SP oprettes en rekvisition som ”Tages af afdeling”.

 

1.1.2

Vælg analyser ud fra diagnose eller via SP bestillingskoder.

 

1.1.3

Se evt. bestillingskoder i Skema 1 og Skema 2 (afsnit 5).

 

1.1.4Når der rekvireres analyser til lumbalpunktur, bestilles der automatisk både Csv-prøver og de tilhørende blod-prøver. Se desuden afsnit 1.2.


 
1.2) Blod-prøver, udtagning

 

1.2.1

Glukose: Afdelingen skal selv tage P-Glukose. Glukosen bør tages indenfor 1 time efter udtagning af spinalvæsken.

 

1.2.2

Andre blodprøver: Hvis der skal tages blodprøver i forbindelse med spinalvæsken - og afdelingen ikke selv tager prøven - skal afdelingen kontakte Biokem. for prøvetagningen. Aftal nærmere hvor PTB’en placeres. Blodprøverne skal være taget inden 24 timer.

 


 
1.3) PTB'er (PrøveTagningsBlanketter)

 

1.3.1

Rekvisitionen bliver splittet op i 2 bestillinger – 1 til blod og 1 til Csv.

 

1.3.2

Der kan være flere PTB’er afhængig af det bestilte antal analyser - både til KBA og Mikrob.

 

1.3.3

PTB’er til Biokem. vedr. Csv er mærket øverst i venstre hjørne med ”PTB til brug for afdelingen”.

 

1.3.4

På barkodeetiketterne i højre side af PTB’erne er der påtrykt løbenumre. Disse sættes på glas til udtagning af Csv-materiale.

 

1.3.5

PTB’erne udskrives inden udtagning af spinalvæske, da det af de udskrevne PTB'er ses, hvor mange glas, der skal anvendes til Csv-analyserne.

 

1.3.6De relevante PTB'er printes ud fra Opgavelisten i SP

 
1.4) Mærkning af glas

 

1.4.1

Antal glas, der skal udtages, er afhængig af antal bestilte supplerende undersøgelser.

 

1.4.2

Udtag som minimum 4 glas til spinalvæskeundersøgelser.

 

1.4.3

Prøveglassene nummereres fortløbende 1*, 2, 3, 4 osv, se Skema 1 og Skema 2 (afsnit 5). *) Der står IKKE "Glas 1" på etiketten til Csv-Dyrkning.

 

1.4.4

Hvis der ikke er bestilt supplerende undersøgelser, sættes label (fra PTB’en) med navn og Cpr-nr. på glasset.

 

1.4.5

Stregkoderne sættes på langs af glassene.

 


 
2) Håndtering af Csv-prøver
Se skematisk oversigt nedenfor: Skema 1 og Skema 2 (afsnit 5)
 
3) Kvittering for Csv-prøvetagning

 

3.1

Inden prøverørene sendes til Mikrob., Biokem. og Patol., skal Csv-glassene til Biokem. prøvetages på Roveren.

 

3.2

Se særskilt vejledning til dette: http://d4/#DokID=549897


 
4) Aflevering/forsendelse af prøver

 

4.1

Glassene afleveres i følge lokale aftaler.

 

4.2

Celletælling (glas 2) afleveres til Biokem. i hånden på en bioanalytiker inden ½ time.

 

4.3

Forud for forsendelse kontaktes Biokem., Mikrob. eller Patol. med oplysning om, hvornår prøven kan forventes modtaget for at sikre, at der er en bioanalytiker på laboratoriet.

 

4.4Forud for forsendelse af hasteprøver til Mikrob. kontaktes afdelingen på tlf. 58 55 94 04, og i vagtperioden den vagthavende bioanalytiker via omstillingen på Slagelse Sygehus tlf. 58 55 90 00.
  
4.5

Forud for forsendelse af hasteprøver til Patol. i Næstved kontaktes afd. på tlf. 5651 4314.

 

4.6Forud for forsendelse af hasteprøver til Patol. i Roskilde kontaktes afd. på tlf. 4732 5900.

 
5) Skematisk vejledning til fordeling af Cerebrospinalvæske

 

Disse skemaer findes også som bilag beregnet til udprint.

 

 

Skema 1

OBS: Udskriv PTB inden udtagning af spinalvæske, så kan det ses, hvor mange glas der skal  bruges!!

Antal

glas

Glas nr./

Analysegruppe

Glastype/

prøvemængde

Udføres

Kommentar

           

1 stk.

Glas 1*

Særskilt PTB til Mikrobio.

*) Der står IKKE "Glas 1" på etiketten.

Csv-dyrkning

 

Bestil i SP:
10011 (dyrkning og resistens) og vælg spinalvæske.

PTB kommer ud til Mikrob.

 

Sterilt spidsglas
15 dråber Csv = 1 mL

                        

Mikrob. Slagelse

 

·   Efterse spinalvæsken for farve og uklarhed. Noteres i

    patient-journalen.

·   Uklar spinalvæske sendes akut til Mikrob.

 

·   Klar spinalvæske:

o  Høj mistanke om meningitis: sendes akut til Mikrob.

o  Lav mistanke om meningitis: de biokemiske svar på celletal og glukose afventes. Hvis biokemi ikke bekræfter meningitis mistanken, kan prøven sendes med normal transport dagen efter.

 

 

 

         

1 stk.

          

 

Glas 2

 

Csv-tælling

Bestil i SP:
NPU14911

 

Ønskes

Csv-Laktat

 

Bestil i SP:

NPU02545

Sarstadt glas
15 dråber Csv = 1 mL

 

Biokem.

lokalt

·   Glasset skal afleveres til Biokem. i hånden på en

    bioanalytiker inden ½ time pga. holdbarhed.

  

·   Såfremt der er bestilt Csv-Laktat, skal glasset afleveres i 

    hånden på en bioanalytiker inden ½ time. pga.  

    holdbarhed.

 

·   Csv-Leuko skal udføres indenfor 1 time.

·   Csv-Ery skal udføres indenfor ½ time.

·   Csv-Laktat skal udføres indenfor ½ time.

 

·   Sarstadt glas: Ref.nr.62.558.201.

 

1 stk.

Glas 3

 

Csv-Prot/Glu
 

Bestil i SP:
NPU14911

Sterilt spidsglas          
15 dråber CSV= 1 mL   

Biokem.

lokalt

·    Kun relevant, hvis Glas 1 ikke er klart og farveløst: 

     Efterse spinalvæsken for farve og uklarhed. Noteres i

     patientjournalen.

 

·   Csv-Protein og Csv-Glukose skal udføres hurtigst muligt og senest inden for 5 timer. 

 

 

 

1 stk.

 

Glas 4

 

Tages hvis ingen supplerende undersøgelser  

bestilles  

 

Sterilt spidsglas
20 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere

                               

Biokem.

lokalt

 

·   Opbevares i Biokem. mhp. evt. efterbestillinger.

·   Påføres label med navn og cpr-nr.

 

 

 

 

 

 

Skema 2: Supplererende undersøgelser

·   Glassene mærkes med de stregkoder, der er nummeret 4 og 5.

·   Glas 5 findes kun, hvis der skal tages 2 glas til samme analysegruppe.

·   Hvert glas skal indeholde minimum 20 dråber Csv.

·   Se nedenfor for nøjagtig mængde for hver undersøgelse.

Antal glas

Glas nr./

Analysegruppe

Glastype/

prøvemængde

Udføres

Kommentar

2 stk.

Glas 4 og 5

 
Csv-IgG-Index/ Oligokloni

                                     

Bestil i SP:
NPU17072
NPU17076
NPU53977

  

OBS: I Slagelse bestilles:

NPU17072 + RSJ00353

2 x Sterilt spidsglas

med hver
20 dråber Csv = 1-2 mL

Biokem.

Slagelse

Udføres 1 gang om ugen (sædvanligvis fredag)

                                                                              

1 stk.


Glas 4

 
Csv-Xantochromi

                                     

Bestil i SP:
NPU18323

Sterilt spidsglas

20 dråber Csv = 1-2 mL

Biokem.

lokalt

 

Prøveglasset indpakkes straks efter udtagning for at undgå lyspåvirkning af prøvematerialet.

 

Biokem. Slagelse udfører Csv-Xanto for Næstved, Nykøbing og Slagelse.

 

Biokem. Roskilde udfører Csv-Xanto for Køge og Roskilde.

 

Biokem. Holbæk udfører Csv-Xanto for Holbæk.

  

Klinisk Biokemisk Afd. er ansvarlig for forsendelsen.

 

2 stk.

Glas 4 og 5+

Særskilt PTB til Mikrobio.

  
Csv-Meningit og Encefalit

  

Bestil i SP:
DNK35281 (PTB til Biokem.)32013 (PTB til Mikrob.)


Ønskes Enterovirus us bestil SP 32060

2 x Sterilt spidsglas

med hver

20 dråber Csv = 1-2 mL

Mikrob.

Slagelse

 

 

Mikrob. Slagelse

 


 

SP 32013 indeholder:
HSV 1 og 2 samt VZV PCR

 

SP DNK35281 indeholder:

Csv/P-HSV, Csv/P-HH3, P-HSV IgG, P-HHV3 IgG udføres kun ved Csv-Leuko  ≥ 3.

 

NB! Csv-Laktat: Se Glas 2

1 stk.

Glas 4

 
Csv-Neuroborreliose

 

Bestil i SP:
DNK05348

Sterilt spidsglas
20 dråber Csv = 1-2 mL

Mikrob.

Slagelse

Udføres kun

når Csv-Leuko ≥ 3.

1 stk.

Glas 4

 
Csv-Alzheimermarkør

 

Bestil i SP:
NPU22271

Sarstadt glas
20-30 dråber Csv = 2 mL

 

Biokem.

videre-
sender til
SKEKBA

Sarstadt glas: Ref.nr.62.558.201

1 stk.

Glas 4
 
Csv-CreutzfeldtJ/

JC polyomavirus
 
Bestil i SP:
NPU27704

Sterilt spidsglas
20 dråber Csv = 1-2 mL

Biokem.

videre-
sender til
SSI

 
1 stk.

Glas 4
 
Csv-Cytologi

(Generel, Tumorceller)

    
Bestil i SP:
Se kommentar til højre

Sterilt spidsglas
25 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere 

                                                                

 

 

 

 

Patol.
Næstved


 

Patol. Roskilde

Prøverne bestilles i Patologisystemet.
Se vejledning ”Cytologisk undersøgelse - Andet Klinisk Patologi, PAT". LMV, dok. nr. 262229 

  

Klinisk Patologisk Afdeling Næstved udfører us. for Holbæk, Nykøbing F, Næstved og Slagelse.
 

 

Klinisk Patologisk Afdeling Roskilde udfører us. for Køge og Roskilde.

1 stk. 

Glas 4
 
Csv-
Cytologi (Hæmatologi)
    
Bestil i SP:
Se kommentar til højre

Sterilt spidsglas
25 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere 

 

 

 

Patol. Roskilde

 

 

 

Se vejledning ”Hæmatologisk us./problemstilling - Patologi, PAT”. LMV, dok.nr. 262230

1 stk.

Glas 4

  

Csv-Flowcytometri

  

Bestil i SP:
Se kommentar til højre

 

Sterilt spidsglas
25 dråber Csv = 1-2 mL gerne mere 

Patol. Roskilde

 

 

  

Biokem.

Roskilde

Klinisk Patologisk Afdeling Roskilde udfører us. for Nykøbing F, Næstved og Slagelse.

Se vejledning ”Hæmatologisk us./problemstilling - Patologi, PAT”. LMV, dok.nr. 262230

  

Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde udfører us. for Holbæk, Køge og Roskilde. Bestil i SP: NPU29291

 

 1 stk.

 

Glas 4

 

Csv-NFL

(Neurofilament light poly-

peptide)

 

Bestil i SP:

NPU27353

 

Sterilt spidsglas

10 dråber Csv = 0,5 mL

 

 

 

Biokem.

videre-

sender

til SKEKBA

 

 

 

 

Centrifugeres og fryses inden 4 timer

 

 

For yderligere oplysninger m.v. om de enkelte analyser, se Laboratoriemedicinsk Vejledning (LMV).

 

Dato

Revideret 2019-02-06

  

Regionale dokumenter

235325 Rekvisition og prøvetagning til diagnostiske undersøgelser.

 

  


Bilag:
20190206 Lumbalpunktur Skema 1 og Skema 2 vers. 9.docx
Link til Xantochromi i LMV
06.02.2019