Von Willebrand antigen (imm.);P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

18918

SP: NPU18918

 

Kortnavn

Von Willebrand antigen (imm.);P

 

Synonym

KFVW-Ag

 

Analyseforkortelse

vWB_AgNAE


IUPAC

NPU18918 P—Von Willebrand-faktor; rel.stofk.(imm.; aktuel/norm) = ?

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Ca. 1 gang hver 14. dag.

Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus

 

Prøvemateriale

Plasma 

 

Glastype:

Citratglas, 1 stk á 4,5 mL blod

Fortyndingsforhold for fuldblod er 9+1 med Natriumcitrat 0,105-0,109 mol/L (glasset skal være korrekt fyldt ±10%).

 

Mængde:

Mindst 2 mL plasma

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.

Centrifugering foretages inden 1 time fra prøvetagning ved 3000G og 20 °C i 10 minutter. (Alternativt centrifugeres ved 2000 G og 20 °C i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 sekunder).

    

*Skal dobbeltcentrifugeres:

Plasma afpipetteres efter centrifugering (undlad mindst 3 mm over buffercoat) ~ 0,5 mL i plastglas og recentrifugeres efter samme procedure. Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse:

-80 °C

 

Forsendelse:

Frossent citratplasma skal sendes på tøris.

Optøede prøver kan ikke genfryses.

 

Interfererens:

 

 

 

Referenceinterval

0,55 - 1,40 arb. stofk.*
*Kilde: Ålborg KBA
 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om von Willebrands sygdom

 

Medicinsk baggrund

Von Willebrands sygdom skyldes nedsat mængde af et protein, von Willebrand faktor (vWF), som transporterer faktor VIII og derudover er vigtig for blodpladefunktionen.

Omfanget af symptomer er meget varierende fra patient til patient, alt efter sygdommens sværhedsgrad. Det mest almindelige symptom er øget tendens til blødninger, f.eks. hyppige næseblødninger og kraftige menstruationsblødninger.

Ved den svære form af von Willebrands sygdom kan blødningerne optræde spontant

 

Variation på analyseresultat

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 14,6 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 2,5 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* 21,4 %

 

 

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

 

Dato

Revideret 2018-07-17


 
17.07.2018