Von Willebrand antigen (imm.);P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

  

Kvantitetsnummer

18918

SP: NPU18918

    
Kortnavn

Von Willebrand antigen (imm.);P

  

Synonym
KFVW-Ag

 

Analyseforkortelse

vWB_AgNAE


IUPAC

NPU18918 P—Von Willebrand-faktor; rel.stofk.(imm.; aktuel/norm) = ?


Pris
Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus

  

Svartider

Ca. 14 dage

     

Prøvemateriale

Plasma


Glastype

Citratglas, 1 stk á 4,5 mL blod eller 2 stk á 2,7 mL blod.

  

Fortyndingsforhold for fuldblod er 9+1 med Natriumcitrat 0,105-0,109 mol/L (glasset skal være korrekt fyldt ±10%).

 

Mængde:

Mindst 2 mL plasma

 

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved

 stuetemp. (20-25 °C)

 60 minutter.

 Holdbarhed i plasma

 efter adskillelse

 • Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.
 • Holdbarhed 60 minutter ved 20-25 °C i centrifugeret primærglas eller afpipetteret plasma. 
 • Kan ikke opbevares ved 2-8 °C.
 • Kan ikke nedfryses ved -20 °C
 • Kræver dobbeltcentrifugering*.

 • Centrifugering* foretages inden 1 time fra prøvetagning.

 • Nedfrysning ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning. 

 • Holdbarhed af separeret plasma er 1 år ved -80 °C.

 Forsendelse

 Nedfrosset plasma kan sendes i tøris.

 

 Interferens Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning

      

*) Dobbeltcentrifugering:

 1. Centrifugering foretages ved 3000 g og 20 °C i 10 minutter. Alternativt centrifugeres ved 2000 g og 20 °C i 15 min. eller i STAT centrifuge med langsom nedbremsning ved ca. 4400 g i 180 sekunder (StatSpin 8500 rpm, Hettich EBA 200 S).
 2. Plasma afpipetteres efter første centrifugering (undlad mindst 3 mm over cellelaget ~ 0,5 mL) i plastglas, som centrifugeres igen. 
 3. Herefter afpipetteres plasma igen forsigtigt i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80 °C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Referenceinterval

0,55 - 1,40 arb. stofk.
Kilde: Ålborg KBA
   

Ringegrænser

Ingen

  

Indikation

Mistanke om von Willebrands sygdom

  
Medicinsk baggrund

Von Willebrands sygdom skyldes nedsat mængde af et protein, von Willebrand faktor (vWF), som transporterer faktor VIII og derudover er vigtig for blodpladefunktionen.

Omfanget af symptomer er meget varierende fra patient til patient, alt efter sygdommens sværhedsgrad. Det mest almindelige symptom er øget tendens til blødninger, f.eks. hyppige næseblødninger og kraftige menstruationsblødninger.

Ved den svære form af von Willebrands sygdom kan blødningerne optræde spontant.

  

Variation på analyseresultat

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 14,6 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 2,5 %

  

Betydende forskelle
 Statistisk signifikant forskel* 21,4 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

  

Dato
2021-05-06


 
06.05.2021