Adalimumab-Ab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

27391

SP: NPU27391

 

Kortnavn

Adalimumab-Ab

 

Synonym

Humira, Adalimumab IgG

 

Analyseforkortelse

TNF Adali ab


IUPAC

NPU27391 P—Adalimumab-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag

Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Serum-gelglas

 

Mængde: minimum 1 ml serum.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Referenceinterval

<10 AU/L

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Anvendes i forbindelse med monitorering af patienter i behandling Humira (Adalimumab). Bestemmelse af koncentrationen af Adalimumab-ab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

 

Medicinsk baggrund

Se LMV for Adalimumab

 

Tolkning

Antistoffer ses ikke hos patienter som responderer godt på Adalimumab. Hvis der findes antistof mod Adalimumab bør skift til andet anti-TNF lægemiddel overvejes.

Målbare antistofniveauer er associeret med senere dosisforøgelse pga. behandlingssvigt og/eller ophør af behandling pga. behandlingssvigt og infusionsreaktioner.

 

Dato

2019-11-01

 

 

 Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Adalimumab;P

08.11.2019