Adalimumab-Ab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

27391

SP: NPU27391

 

Kortnavn

Adalimumab-Ab

 

Synonym

Humira, Adalimumab IgG

 

Analyseforkortelse

TNF Adali ab


IUPAC

NPU27391 P—Adalimumab-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag

Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Forventet svartid op til 3 uger efter at prøven er modtaget

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Serum-gelglas

 

Mængde: minimum 1 ml serum.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage. Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post (stuetemperatur).

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Adalimumab).

 

Referenceinterval 

 

 Adalimumab-Ab

 Tolkning

 <3 KU/L

 Negativ

 3-10 KU/L

 Tvivlsom

 >10 KU/L

 Positiv

Kilde: Promonitor, Grifols og egne data

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Anvendes i forbindelse med monitorering af patienter i behandling Humira (Adalimumab). Bestemmelse af koncentrationen af Adalimumab-ab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

 

Medicinsk baggrund

Se LMV for Adalimumab

 

Tolkning

Antistoffer ses som regel hos patienter som oplever behandlingssvigt, med kan også ses hos pateinter der på prøvetagningstidspunktet er i remission og først senere eventuelt vil udvikle behandlingsvigt. Tilstedeværelse af antistoffer vil som regel være forbundet med umåleligt lave Adalimumab koncentrationer, som følge af en øget lægemiddeludskillelse. Hvis der findes antistof mod Adalimumab bør behandling med Adalimumab ophøre. Ved behandlingssvigt bør skift til andet anti-TNF lægemiddel eller lægemiddel med anden virkningsmekanisme overvejes. For patienter i remission kan medicinpause eller behandlingsskift overvejes.

 

Denne målemetode (bridging ELISA) kan ikke detektere antistoffer af typen IgG4. Ved signifikant IgG4-respons kan der derfor ses underestimering af total antistof titer - i sjældne tilfælde fås falsk negativt resultat. Ved mistanke om falsk negativt resultat bør den tilhørende Adalimumab koncentration måles, for at undersøge om der er øget lægemiddeludskillelse. Antistoffer kan evt. forsøges målt med en anden målemetode.

 

Se desuden: Guide til Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) 

 

Dato

2021-01-27

 

 Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Adalimumab;P

28.01.2021