Complement C4;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

19742

SP: NPU19742

 

Kortnavn

Complement C4;P

 

Synonym

Complement C4;P

 

Analyseforkortelse

C4


IUPAC

NPU19742 P—Complement C4; massek. = ? g/L


Pris

80,- Kr. (2014)

 

Udføres

Dagligt, hverdage (mandag-fredag)

Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Sygehus

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde:

Mindst 1 ml

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres 

2 timer

Opbevaring efter adskillelse:

 

1 døgn ved ved 20°C, 7 døgn 4°C og 3 mdr. ved -20°C 

 

Forsendelse:

 

Centrifugeret gelglas kan sendes som almindelig post, dog ikke op til weekend eller helligdage.
Frossent plasma kan sendes i tøris.

 

Interferens:

 

Hæmolyseret eller stærk ikterisk plasma kan ikke anvendes.

 

Referenceinterval

0,10-0,40 g/L

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Mistanke om forstyrrelser i complementsystemet; primært ved hereditært angioneurotisk ødem og evt ved autoimmun sygdom (hæmolytisk amæmi, kronisk urticaria, glomerulonefrit eller SLE).

 

Medicinsk baggrund

Complement C4 spiller en rolle i den klassiske komplementaktivering. Proteinet er en akut fasereaktant og forhøjede værdier ses derfor ved inflammation. Hvis der findes normale værdier i situationer, hvor andre akutte fasereaktanter er forhøjede, tyder det på komplementaktivering.

 

Tolkning

Lave værdier ses ved medfødt mangel på C4, ved hereditært angioødem og ved komplementaktivering, i forbindelse med fx akut glomerulonefritis, kryoglobulinæmi, systemisk lupus erythematosus, immunkomplekssygdom, kronisk aktiv hepatitis og bakteriæmi.
 

Molvægt

210.000


Variation på analyseresultat

Niveau 0,17 g/L Niveau 0,34 g/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 11,8 % 11,8 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 8,9 % 8,9%


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* 30 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2018-02-14


 
14.02.2018