Prokollagen III, N-term.propeptid;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksislæger uden forudgående aftale med en læge på Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

19894

SP: NPU19894

 

Kortnavn

Procollagen III, N-terminal propeptid;P

 

Synonym

Procollagen, PIIINP, P3NP, Prokollagen

 

Analyseforkortelse

Prokolla III

 

IUPAC

NPU19894 P—Procollagen III, N-terminal propeptid; massek. = ? µg/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 556401

 

Udføres

1 gang ugentlig

Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale

Serum

Glastype: Gelglas

Mængde: Min. 1 ml serum

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

4 timer

Opbevaring efter adskillelse:

2 dage ved 20 °C, 7 dage ved 4 °C, fryses ved længere tids opbevaring

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 

 

Referenceinterval

Fra alder (=) 

Til alder (<)

Interval

 

Enhed

 

18

41

4,0 - 11,0

ug/l*

 

41                                          70                                           3,5 - 9,5                                ug/l*

 

 

Børn < 18 år. Værdier hos børn kan fysiologisk være op til 3 gange så høje som hos voksne, navnlig i perioder med vækst.

 

 

* Knudsen CS et al, Measurement of amino terminal propeptide of type III procollagen (PIIINP) employing the ADVIA Centaur platform. Validation, reference interval and comparison to UniQ RIA, Clin Chem Lab Med. 2014 Feb;52(2):237-41. doi: 10.1515/cclm-2013-0502.I

 

 

Ringegrænse

Ingen

 

 

Indikation

P-Prokollagen III, N-Terminal propeptid (PIIINP) kan anvendes som markør for udvikling af leverfibrose hos patienter i langtidsbehandling med methotrexat.

Kan desuden anvendes ved monitorering af patienter med systematisk sklerodermi.

 

 

Medicinsk baggrund

PIIINP stammer fra type III collagen. Type III collagen findes i bindevæv fx i hud, levervæv og knoglemarv. Under dannelsen fraspaltes bl.a. det N- terminalt propeptid, PIIINP. PIIINP koncentrationen i plasma afspejler syntesen af type III collagen.Tolkning

Forhøjede værdier ses ved tilstande med øget collagen syntese fx systemisk sclerodermi, aktiv leverfibrose, artrit især med affektion af store led, myeloproliferative tilstande samt ved sårheling af kroniske sår eller efter større kirurgiske indgreb. Analysen anvendes især til at monitorere collagen syntesen under behandlingsforløb, fx ved behandling af sclerodermi eller ved langtidsbehandling med methotrexat, hvor der kan være risiko for udvikling af leverfibrose.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der indtager store mængder biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

 

Dato

2020-12-11

  

11.12.2020