Ammonium; P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis

 

Kvantitetsnummer

3928

SP: NPU03928

 

Kortnavn

Ammonium,P

 

Synonym

Ammonium, NH4+, ammonium-ion

 

Analyseforkortelse

Ammonium


IUPAC

NPU03928 P—Ammonium; stofk. = ? µmol/L

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt.

Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital Køge

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

EDTA-plasma.

 

Glastype

K2 EDTA glas (LILLA 5)

 

Mængde

2 ml EDTA-plasma (min. 0,5 ml)

 

Prøvebehandling

Tages på isbad (tøris må ikke benyttes) og bringes omgående, og isafkølet, til laboratoriet.

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

Prøven skal kølecentrifugeres (minimum 10 minutter ved 2000 x G) inden 30 minutter efter prøvetagning, såfremt prøven er opbevaret i isvand.

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

30 minutter ved 20 °C, 2 timer ved 4 °C, 3 uger ved -20 °C

Forsendelse:

Sendes frosset som Q-mærket post.

Ved behov for akut analyse sendes prøven på køl med taxi. KBA Køge kontaktes inden prøven sendes.

Interferens:

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfapyridin på grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

 

Særlige forhold

Patienten bør ikke have røget 6 timer inden prøvetagningen.

 

Referenceinterval

Ældre end 4 uger: 10-32  µmol/L*

*Wu A, Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition, W.B. Saunders Co Inc.; pg. 98-99, 2006.


 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Monitorering af patienter med hepatisk encefalopati, koma eller mistanke om Reyes syndrom hos børn.

 

Medicinsk baggrund

Ammoniak dannes i tarmen ved bakteriel nedbrydning af aminosyrer og i leveren ved katabolisering af nitrogenholdige substanser, samt i nyrerne som led i syre-base reguleringen. Defekter i leverens metabolisering eller porto-cavalt shunt af blod forbi leveren medfører stigning i blodets koncentration af ammonium. Ammonium diffunderer ind i CNS, hvor det har en toksisk virkning, og bidrager til udvikling af leverencefalopati og eventuelt koma.

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved nyreinsufficiens, akut virushepatiti, toksisk leverpåvirkning, Reyes syndrom og levercirrose med udvikling af porto-caval shunt og evt. encefalopati.

 

Molvægt

18,04

 

Variation på analyseresultat

Niveau 55 µmol/l

Niveau 133 µmol/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

21,0 %

8,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

24,7 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

74 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020