Antimüllersk hormon;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksislæger  uden forudgående aftale med Klinisk biokemi afdeling

 

Kvantitetsnummer

27385

SP: NPU27385

 

Kortnavn

Antimüllersk hormon;P

 

Synonum

AMH

Müllersk inhiberende substans (MIS)


Analyseforkortelse
AMH
 

IUPAC

NPU27385 P—Antimüllersk hormon; stofk. = ? pmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

En gang ugentligt Klinisk Biokemisk Afdeling Køge

 

Svartider

Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Serum tørglas (Rød)

 

Mængde:

Mindst 1 mL serum

 

Patientforberedelse

Ved biotin-dosering > 5 mg/dag skal der være gået mindst 8 timer siden seneste dosis.

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20 - 25 oC

24 timer

Holdbarhed i serum efter adskillelse

3 dage ved 20 °C, 5 døgn ved 4 °C, 6 mdr ved -20 °C (må kun fryses én gang)

Forsendelse:

Afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Lipæmi >10 g/L, Icterus >1130 µmol/L, Hæmolyse >10 g/L, Biotin >123 nmol/L, IgG > 25 g/L, IgA > 18 g/L, IgM > 5 g/L og reumafaktor >1000 kIU/L

 

 

Referenceinterval

 Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Kvinder

20

24 år

8,7 - 84*

pmol/L

 

25

29 år

6,4 - 70

pmol/L

 

30

34 år

4,1 - 58

pmol/L

 

35 

39 år

1,1 - 54

pmol/L

 

40

44 år 

0,19 - 39 

pmol/L

 

45 

50 år

0,07 - 19

pmol/L

Mænd

18 år

 

5,5 - 103 

pmol/L

* Kilde: Roche IFU

 

Indikation

Fertilitetsudredning og -behandling, ved mistanke om PCOS samt markør for granulosacelletumorer.

 

Medicinsk baggrund

Hos piger produceres AMH efter fødslen i granulosacellerne i de præ-antrale follikler i ovarierne. AMH falder i takt med at den ovarielle reserve udtømmes og når umålelige lave niveauer ved menopause.

Koncentrationen af AMH i serum falder signifikant ved brug af kombineret kontraception (P-piller).

 

Tolkning

Anti-Müllersk hormon (AMH) korrelerer positivt til antallet af hvilende primordiale follikler i ovariet og er dermed en indikator for ovariereserven og dermed kvindens fertilitet.

Ved polycystisk ovariesyndrom kan ses koncentrationer af AMH på 17,2 - 122 pmol/L, jvnf. Roche IFU.

AMH er en markør for granulosacelletumorer hos postmenopausale kvinder.

 

Molvægt

140 kDa

(Omregning: 7,14 pmol/L = 1 ng/mL)

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 5,3 pmol/L

Niveau 16,2 pmol/L

Niveau 31,3 pmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

9,3 %

9,3 %

9,3 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

20 %


Betydende forskelle

 

 Statistisk signifikant forskel*

56,9 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2021-01-12


 
12.01.2021