Thyroglobulin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19916

 

Kortnavn

Thyroglobulin;P

SP: NPU19916


Synonym

TG


Analyseforkortelse

Tg


IUPAC

NPU19916 P—Thyroglobulin; massek. = ? µg/L
 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres

Ugentligt

Klinisk Biokemisk afdeling Køge sygehus.

 

Patientforberedelse
Der bør ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med
betydelige biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), før mindst 8 timer efter seneste
biotindosering.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

Glastype: Tørglas 6 ml

Mængde: Minimum 1 ml serum

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

1 døgn

Opbevaring efter adskillelse:

1 døgn ved 20 °C, 3 dage ved 4 °C, 1 år -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 

 

Referenceinterval

< 60 µg/L

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Kontrol af thyreoideacancer

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved papillær eller follikulær thyroideacancer, især hvis der er lunge- eller knoglemetastaser. Man kan også se forhøjede værdier ved thyreotoksikose, thyreoditis, solitært adenom og atoksisk struma, samt efter biopsering, kirurgi og radioterapi.

 

Lave eller udetekterbare værdier hos hyperthyreoide patienter giver mistanke om thyrotoxicosis factitia. Fravær af thyroglobulin i serum hos nyfødte kan tyde på medfødt atyreose.

 

Analysen er velegnet til kontrol for recidiv efter total thyreoidektomi for cancer. Efter thyreoidektomi skal værdien være under 5 µg/l. Hvis der kun er udført en partiel thyreoidektomi, kan kontrol baseres på en sammenligning med målte værdier før operationen. Målingens validitet er afhængig af, at patienten ikke har antistoffer mod Thyroglobulin. Se også P-Thyroglobulin-antistof.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter der indtager store mænger biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Bemærkninger

Analysen må ikke forveksles med P-Thyroxin-bindende globulin. Besvares altid sammen med P-Thyroglobulin og TSH.

 

Variation på analyseresultat

Niveau 23,8 µg/L

Niveau 85,7 µg/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

9,1 %

9,1 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

14 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

40 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2019-01-11


 


 
13.04.2021