Thyroglobulin-Ab;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

27446

SP: NPU27446

 

Kortnavn

Thyroglobulin.Ab;P


Synonym

anti-TG


Analyseforkortelse

Anti-TG

 

IUPAC

NPU27446 P—Thyroglobulin-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres

Ugentligt

Klinisk Biokemisk afdeling Køge sygehus.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

Glastype: Tørglas 6 ml

Mængde: 1 ml serum

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

10 timer

Holdbarhed i serum efter adskillelse

3 dage ved 20 °C, 3 dage ved 4 °C, 30 dage ved -20 °C

Forsendelse

Afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens

Ingen

 

 

Referenceinterval

< 115 kIU/L*

 

* Pakningsindlæg Anti-Tg, Cobas Roche

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Analysen anvendes primært ved kontrol af thyroidea cancer i forbindelse med anvendelse af thyroglobulin.

 

Tolkning

Forhøjede værdier af thyroglobulin-antistoffer (eller mikrosomalt antistof) ses ved thyroideacancer og ved Hashimoto's thyreoiditis og ved Graves' sygdom, samt ved autoimmine sygdomme, som perniciøs anæmi, systemisk lupus erythematosus og Sjögren's sygdom.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter der indtager store mænger biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Bemærkninger

Analysen må ikke forveksles med P-Thyroxin-bindende globulin. Besvares altid sammen med P-Thyroglobulin og TSH.

 

 

Analyseusikkerhed

Niveau 97,8 kIU/L

Niveau 195,7 kIU/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

21,9 %

21,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

8,5 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

38,4 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-11


 
11.12.2020