Mononucleose-reaktion;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis, her henvises til

Ebstein-Barr virus Ab gruppe.

 

Kvantitetsnummer

56027

(Erstatter 3946)

 

Kortnavn

Mononucleose-reaktion;P

 

Synonym

eMNI test, monospot, monotest

 

Analyseforkortelse

monocucleose


IUPAC

NPU56027 P—Human herpesvirus 4-relateret antistof(heterofilt; IgM); arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

110 kr.

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk biokemiske afdelinger Holbæk Sygehus og Sygehus Syd.

 

Prøvemateriale

Serum eller Fuldblod

Gelglas eller EDTA-glas

min. 250 µl serum eller fuldblod.

 

 

Prøvebehandling

Opbevaring: Fuldblod 2 timer ved 20 °C, serum 1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 30 døgn

                 ved -20 °C

 

Forsendelse: Kan ikke tages i praksis på grund af ringe holdbarhed i fuldblod.

 


Referenceinterval

Negativ 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om mononucleose

 

Medicinsk baggrund

Epstein Barr Virus (EBV) tilhører gruppen af herpesvirus (humant herpesvirus 4) og er det mest udbredte af disse. EBV repliceres sig primært i lymfocytter, men kan også repliceres i epitelcellerne i pharynks og parotis.

 

Under den akutte infektion produceres heterofile antistoffer. Hos unge og voksne har testen en høj specificitet, men sensitiviteten er lav, specielt tidligt i sygdomsforløbet. Børn under 5 år har næsten altid negativ monospot, men kan – hvis relevant – undersøges for Epstein-Barr virus titer. Primærinfektionen forløber hos børn hyppigst uden symptomer.

 

Tolkning

Positivt resultat ses ved aktuel eller nyligt overstået infektion med Epstein Barr Virus

 

Dato

Revideret 2016-10-14


 
14.10.2016