Interleukin 2-receptor;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

18168

SP-nr.: NPU18168

 

Kortnavn

Interleukin 2-receptor;P 

 

Synonym

IL-2R, CD25

 

Analyseforkortelse

IL-2R


IUPAC

NPU18168 P—Interleukin-2-receptor; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

2 gange månedligt, Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk


Prøvemateriale

Serum

 

Glastype: Gelglas

 

Mængde: Min. 1 mL serum

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeret og afpipetteret

 

Opbevaring efter adskillelse:

3 døgn v. 20 - 25 °C eller 2 - 8 °C, 3 måneder v. -20 °C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post.

Interferens:

Stærk lipæmi eller hæmolyse interferer

 


Referenceinterval

158 - 623 kU/L*

 

*Siemens Immulite metoden

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Anvendes til vurdering af immunaktivering. For eksempel monitorering af sygdomsaktiviteten ved sarkoidose eller til vuredering af immunaktivering efter transplantationer.

 

Medicinsk baggrund

Interleukin 2 receptoren (IL-2R) beståede af de 3 polypeptidkæder, IL-2Rα, IL-2Rβ og IL-2Rγ er udtrykt på overfladen af humane T-celler og har cytokinet Interleukin 2 (IL2) som ligand.


IL-2/ IL-2R spiller bla. en rolle i differentieringen af vise umodne T-celler til regulatoriske T-celler i thymus, der kan bekæmpe T-celler der angriber kroppens egene celler i autoimmune sygdomme. IL-2/IL-2R spiller tillige en rolle i differentieringen af T-celler til effektor T-celler og huske T-celler når den T-cellen stimuleres af et antigen, og er derved involveret i bekæmpelse af infektioner.


Interleukin-2 (IL-2) er et vigtigt cytokin i det cellemedierede immunforsvar. IL-2 secerneres fra aktiverede T-lymfocytter, og dets virkning som vækstfaktor for lymfocytter medieres via IL-2-receptorens α-kæde (IL-2Rα), som har høj affinitet for IL-2-molekylet. IL-2Rα præsenteres kun på aktiverede og ikke på hvilende lymfocytter og findes tillige i en opløselig form i blodet.


Forhøjede niveauer af IL-2Rα korrelerer med en øget T- og B-celle aktivering.

 

Tolkning

Forhøjede niveauer af IL-2R ses ved autoimmune sygdomme, AIDS, sarcoidosis, leukæmi og lymphomer samt ved afstødning af organer i forbindelse med transplantation.


Meget lave værdier kan ses ved IL-2R mangel, en autosomal recessive form af Svær Kombineret Immundefekt.

 

Molvægt

IL-2Rα (CD25) (fra gensekvens) 30.819 Da (sv. til 271 aminosyrer)

 

Dato

2019-07-03


 
09.07.2019