Hæmogl. deriv.gruppe;Csv (Xantochromi), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

  

Kvantitetsnummer

18323

SP: 18323

  
Kortnavn
Hæmogl. deriv.gruppe;Csv

Cerebrospinalvæske farve;Csv

Absorbans 415 nm;Csv

Absorbans 476 nm;Csv


Synonymer

Xantochromi


Csv-Hæmoglobin-derivater 

NOA (Net-Oxyhemoglobin Absorbance)=

NBA (Net-Bilirubin Absorbance) =

 

Analyseforkortelse

XANTO gr

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

IUPAC

NPU17026       Csv—Cerebrospinalvæske; farve = ?

NPU27959       Csv—Cerebrospinalvæske; absorbans(415 nm; UKNEQAS 2008) = ?

NPU27963       Csv—Cerebrospinalvæske; absorbans(476 nm; UKNEQAS 2008) = ?

  

Udføres

Døgnet rundt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Holbæk, Roskilde og Slagelse

  

Prøvemateriale

Cerebrospinalvæske (Csv)

Mængde: Minimum 1 mL spinalvæske

 

Prøvebehandling

Prøver afleveres straks på Biokemisk afdeling og afleveres direkte til en bioanalytiker.

Prøveglasset indpakkes straks efter udtagning for at undgå lyspåvirkning af prøvematerialet.

Centrifugeres og afpipetteres senest 1 time efter prøvetagning.

 

Hvis prøven ikke analyseres inden 1 døgn, skal den fryses ved -20 °C.


Referenceintervaller 

Csv—Cerebrospinalvæske; farve = ?   Negativ

Csv—Cerebrospinalvæske; absorbans(415 nm; UKNEQAS 2008) = ?   ≤ 0,02                   

Csv—Cerebrospinalvæske; absorbans(476 nm; UKNEQAS 2008) = ?   ≤ 0,007

Kilde: (1)

  
Ringegrænser

Ingen


Indikation

Mistanke om subarachnoidalblødning (SAH) og intrakraniel blødning, hvor CT-scanning er negativ.

Mistanke om sivende aneurisme-blødning.


Medicinsk baggrund

Xantochromi er gulfarvning af cerebrospinalvæsken (Csv) pga. tilstedeværelse af bilirubin. Bilirubin dannes udelukkende ved nedbrydning af hæmoglobin. Ved blødning ind i cerebrospinalvæsken undergår erythrocytter lyse og fagocyteres. Den frigivne oxyhæmoglobin konverteres in vivo efterhånden til bilirubin og til  methæmoglobin i varierende grad. Ved forhøjet P-Bilirubin vil også Csv-Bilirubin være forhøjet pga. diffusion. Den anvendte analysemetode kompenserer for forhøjet P-Bilirubin.

 

Tolkning

Undersøgelse for xantochromi benyttes til at diagnosticere subarachnoidalblødning og intrakranielle blødninger. CT-skanning kan påvise 95-98 % af alle intrakranielle blødninger. Ved en lille gruppe af patienter med fortsat klinisk mistanke om SAH og negativ CT-skanning er det relevant at foretage lumbal-punktur mhp undersøgelse af Csv for hæmoglobin-derivater. Denne prøve kan tidligst udtages 12 timer efter symptomdebut, for at undgå falsk-negativt resultat pga. utilstrækkelig bilirubin-dannelse.(1)

  

Xantochromi analysen kan, med stor diagnostisk sikkerhed, benyttes i op til 2 uger efter symptomdebut. (3)


Et positivt svar (med NBA > 0,007) efter 2 uger er fortsat et sikkert svar, men et negativt svar (eller et positivt svar uden NBA > 0,007) efter 2 uger kan ikke benyttes til at udelukke en tidligere blødning.


Negativ   

Ingen signifikant bilirubin eller oxyhæmoglobin til stede.

Fund: NBA ≤ 0,007 og NOA ≤ 0,02 

Tolkning: Csv-Bilirubin og Csv-Oxyhæmoglobin er ikke forhøjet. Understøtter ikke SAH.

(Svarkode til brug for KBA: Xanneg1)

 

Tvivlsom type 2

Bilirubin er ikke forhøjet. Små mængder af oxyhæmoglobin tilstede.

Fund: NBA ≤ 0,007 og 0,02 < NOA < 0,1 

Tolkning:Csv-Bilirubin er ikke forhøjet. Kun spor af Csv-Oxyhæmoglobin påvist. Understøtter ikke SAH.

(Svarkode til brug for KBA: Xanneg2)
  
Tvivlsom type 3

Oxyhæmoglobin tilstede, men ingen signifikant bilirubin. OBS! Koncentrationen af oxyhæmoglobin kan maskere en lille, men signifikant stigning i bilirubin.

Fund: NBA ≤ 0,007 og NOA ≥ 0,1.

Tolkning: Subarachnoidal Csv-Oxyhæmoglobin er tilstede i så høj koncentration, at det forringer muligheden for at påvise Csv-Bilirubin. SAH kan ikke udelukkes.

(Svarkode til brug for KBA: Xanpos3)

 

Tvivlsom type 4c

Forhøjet Csv-Bilirubin, men sandsynligvis fuldstændig forklaret af en høj P-Bilirubin. Ingen oxyhæmoglobin.

Fund: NBA > 0,007 (korrigeret NBA* ≤ 0,007) og NOA ≤ 0,02 eller NOA > 0,02 (men ingen oxyhæmoglobin peak detekteret). P-Bilirubin > 20 μmol/L og Csv-Protein ≤ 1 g/L.

Tolkning: Forhøjet Csv-Bilirubin, men sandsynligvis forårsaget af forhøjet P-Bilirubin. Understøtter ikke SAH.

(Svarkode til brug for KBA: Xanneg4c)

 

Tvivlsom type 5

Forhøjet Csv-Bilirubin, men ingen oxyhæmoglobin

Fund: NBA >0,007 og NOA ≤ 0,02 eller NOA > 0,02 (men ingen oxyhæmoglobin peak detekteret). Csv-Protein > 1 g/L.

Tolkning: Forhøjet Csv-Bilirubin. Dette fund er foreneligt med: 1) SAH; 2) forhøjet P-bilirubin ledsaget af forhøjet Csv-Protein; 3) anden kilde til blod i csv. Tolk resultatet med varsomhed i forbindelse med SAH, specielt inden for første uge af hændelsen.

(Svarkode til brug for KBA: Xanpos5)

 

Positiv type 4a

Forhøjet Csv-Bilirubin, men ingen oxyhæmoglobin.

Fund: NBA >0,007 A og NOA ≤ 0,02 eller NOA >0,02 (men ingen oxyhæmoglobin peak detekteret). P-Bilirubin ≤ 20 μmol/L og Csv-Protein ≤ 1 g/L.

Tolkning: Forhøjet Csv-Bilirubin. Csv-Oxyhæmoglobin ikke påvist. Foreneligt med SAH. (Dette er et usædvanligt fund inden for den første uge efter hændelsen).

(Svarkode til brug for KBA: Xanpos4a)

 

Positiv type 4b

Forhøjet Csv-Bilirubin, men ingen oxyhæmoglobin

Fund: NBA >0,007 (korrigeret NBA* >0,007) og NOA ≤ 0,02 eller NOA >0,02 (men ingen oxyhæmoglobin peak detekteret). P-Bilirubin > 20 μmol/L og Csv-Protein ≤ 1 g/L.

Tolkning: Forhøjet Csv-Bilirubin. Csv-Oxyhæmoglobin ikke påvist. Foreneligt med SAH. (Dette er et usædvanligt fund inden for den første uge efter hændelsen).

(Svarkode til brug for KBA: Xanpos4b)

 

Positiv type 6

Forhøjet Csv-Bilirubin og oxyhæmoglobin

Fund: NBA > 0,007 og NOA > 0,02 (oxyhæmoglobin peak detekteret)

Tolkning: Csv-Bilirubin og Csv-Oxyhæmoglobin er begge forhøjet. Foreneligt med SAH.

(Svarkode til brug for KBA: Xanpos6)

 

*) Ved korrektion af NBA anvendes patientens værdier for P-Bilirubin og/eller Csv-Protein, såfremt disse tal foreligger. Er dette ikke tilfældet, anvendes normalværdier (P-Bilirubin= 9 µmol/L og Csv-protein= 0,3 g/L). Efter aftale med KBA kan svaret korrigeres med patientens aktuelle værdier, såfremt disse foreligger inden for 24 timer.

 

Referencer

1.      Cruickshank A, Auld  P, Beetham R, Burrows G, Egner W, Holbrook I, Keir G, Lewis E, Patel D, Watson I and White P. Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage. Ann Clin Biochem 2008;45:238-244.

2.      Collet N, Garcelon N, Robbe V, Lucas-Clerc C, Cuggia M and Bendavid C. Bioinformatic software for cerebrospinal fluid spectrophotometri in suspected subarachnoid haemorrhage. Ann Clin Biohem 2012;49:177-183.

3.      Vermeulen M, Hasan D, Blijenberg BG, Hijdra A and van Gijn J. Xanthochromia after subarachnoid haemorrhage needs no revisitation. J Neurol Neurosurgery Psychiatry 1989;52:826-828
 
 

 

Variation i analyseresultatet

Niveau 0,019 A

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

24 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt

  

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

 *Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

 

Dato

Revideret 2020-06-17

 

 

 

 


 
17.06.2020