Natrium; Pt(U)/U, KBA

 
Analysenummer

3796 Pt(U)/ 3431 U

SP nr.: EPC00031

 

Kortnavn

Natrium;Pt(U)/ U

 

Analyseforkortelse

Na
  

IUPAC
NPU03796 Pt(U)—Natrium-ion; stofhast. = ? mmol/d
NPU03431 U—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres dagligt/hverdage,på alle klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale
Urin

Glastype: Urin-rør, afpipetteringsrør.

Mængde:  Mindst 3 ml velblandet ublodig døgnurin /Urin.

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

45 døgn ved 20 - 25°C

Forsendelse:

Kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

50 - 150 mmol/d (Medicinsk Kompendium)

For spoturin findes intet konkret refrenceinterval - se Tolkning.      
 

Indikation

Vurdering af elektrolytbalancen hvor plasmakoncentrationen alene ikke giver tilstrækkelig information om organismens hydreringsstatus og elektrolytbalance.

 

Medicinsk baggrund
Natrium er den største ekstracellulære kation og opretholder væskefordelingen og det kolloid-osmotiske tryk. Udskillelse af natrium i urinen afhænger i høj grad af den indtagne føde og af hydreringstilstanden.
Natriumkoncentrationen i urin måles for at evaluere nyrefunktionen og ved undersøgelser af elektrolyt-, syre-base- og vandbalancen.


Tolkning

Forhøjede værdier: Pyelonephritis, nedsat aldosteronproduktion, binyresvigt, og diuretisk behandling.
Typisk spoturin Natrium > 40 mmol/L op til en øvre værdi på 200 - 300 mmol/L (meget høje værdier ses også ved stort indtag af salt)

 

Nedsatte værdier: Adrenokortikal hyperfunktion, tilstande med reduceret glomerulær filtreringshastighed, f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, samt akut oliguria og prærenal azotæmi.
Her findes typisk spoturin Natrium < 10 mmol/L ved ekstrarenalt natriumtab og > 15-20 mmol/L ved renalt natriumtab (lave værdier forekommer også ved længere tids reduceret indtag)

 

Molvægt

22,99 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 83 mmol/L

Niveau 169 mmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

12,7 %

12,7 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

28,7 %

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

81,4 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-07-07

 


 
27.07.2020