Theophyllin;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

3554

SP: NPU03554

 

Kortnavn

Theophyllin;P 

 

Synonym

Chophyllin
Euphyllin
Nuelin
Phyllocontin
Pulmo-Timelets
Somophyllin
Unixan

 

Analyseforkortelse

Theophyllin


IUPAC

NPU03554 P—Theophyllin; stofk. = ? µmol/L

Pris

556,5-kr (2012)

 

Udføres

Klinisk Biokemisk Afdeling

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23

2400 København NV.

Tlf.: 3863 5646

 

Prøvemateriale

Link til analysevejledning

Link til forside

 

Dato 

2017-11-29

 


 
29.11.2017