Risperidon+9-hydroxy-Risperidon; stofk.;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

29383

SPnr: NPU29383

 

Kortnavn

Risperidon+9-hydroxy-Risperidon; stofk.;P

 

Synonym

Risperdal®

Risperanne

Rispolept

Consta

Paliperidon

 

Analyseforkortelse

Risperidon


IUPAC

NPU29383 P—Risperidon+9-hydroxy-Risperidon; stofk. = ? nmol/L

 


Pris

320 kr.

 

Udføres

Laboratoriet Filadelfia

 

Prøvemateriale

Der henvises til oversigt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside.

Link: http://www.filadelfia.dk/fagligt/laboratoriet

Diverse information

Risperidon er et 2. generations antipsykotikum med en relativt selektiv og kraftig blokering af dopamin D2-receptorerne. Analyserne er især relevante hos ældre patienter, hos patienter med somatisk sygdom, samt i forløb med utilfredsstillende klinisk effekt, ved forekomst af (påfaldende) bivirkninger, i situationer med mulige interaktioner, og ved mistanke om non-komplians.

Dato

2020-02-17


 
17.02.2020