Hepatitis A virus-antistof;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

HAV-Total 2344

HAV-IgM 12181

SP: NPU17657

 

Kortnavn

Hepatitis A virus-antistof;P

Hepatitis A virus-antistof(IgM);P

 

Synonym

HAV, anti-HAV, HAV-IgG, HAV-IgM, HAV-Total

 

Analyseforkortelse

HAV-IgG, HAV-IgM


IUPAC

NPU02344 P—Hepatitis A virus-antistof; arb.k.(0 1) = ?

NPU12181 P—Hepatitis A virus-antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse (se LMV Mikrobiologi)

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 2. Se venligst svartider, DOK 597944

 

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglas

Mængde: min 1 ml.

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

24 timer

Holdbarhed i serum efter adskillelse

5 døgn ved 20 oC, 4 uger ved 4 oC, 30 døgn ved -20 oC

Forsendelse 

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens 

Se under tolkning

 


Referenceinterval

Negativ 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hepatitis A virus infektion.

Bestemmelse af hepatitis A virus immunstatus.

Ved positiv hepatitis A virus-antistof udføres Hepatitis A virus-antistof IgM.


Medicinsk baggrund

HAV infektion findes i hele verden, men er hyppigst i lande med dårlig hygiejne og ringe sanitære forhold, som fx i Afrika og Asien.
I lande med høj forekomst bliver de fleste smittet som børn. Hos børn forløber infektionen ofte uden – eller med meget milde – symptomer. Overstået infektion giver livslang immunitet.

Cirka 3 uger efter smitte optræder symptomer på leverbetændelse, der viser sig ved feber, kvalme, mavesmerter og gulsot. Urinen bliver mørkfarvet, og afføringen bliver lys. De fleste voksne kan få disse symptomer i én til flere uger, hvorefter de har overstået infektionen og er immune.

 

 

Tolkning

HAV IgM

HAV total

Tolkning

Negativ

Negativ

Ikke inficeret med hepatitis A eller i inkubationsfasen

Positiv

Positiv

Akut eller nylig overstået infektion med hepatitis A

Negativ

Positiv

Overstået infektion med hepatitis A eller vaccineret. Immun mod hepatitis A

 

Prøver, der indeholder biotin i en koncentration af 25 ng/ml, viser en ændring i resultaterne på mindre end eller lig 10%. Biotin i større koncentrationer end dette kan medføre falsk forhøjede resultater på patientprøver.

Resultater fra patienter, som enten får biotintilskud eller modtager behandling med høje doser af biotin, skal tolkes varsomt pga. mulig interferens med denne test.


Dato

2020-12-09


 
09.12.2020