Hepatitis A virus-antistof;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

HAV-Total 2344

HAV-IgM 12181

SP: NPU17657

 

Kortnavn

Hepatitis A virus-antistof;P

Hepatitis A virus-antistof(IgM);P

 

Synonym

HAV, anti-HAV, HAV-IgG, HAV-IgM, HAV-Total

 

Analyseforkortelse

HAV-IgG, HAV-IgM


IUPAC

NPU02344 P—Hepatitis A virus-antistof; arb.k.(0 1) = ?

NPU12181 P—Hepatitis A virus-antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse (se LMV Mikrobiologi)

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglas

Mængde: min 1 ml.

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 24 timer

Opbevaring efter adskillelse: 5 døgn ved 20oC, 4 uger ved 4°C, 30 døgn ved -20oC

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpippeteret serum kan sendes som Q-mærket post. 

 


Referenceinterval

Negativ 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om hepatitis A virus infektion.

Bestemmelse af hepatitis A virus immunstatus.

Ved positiv hepatitis A virus-antistof udføres Hepatitis A virus-antistof IgM.


Medicinsk baggrund

HAV infektion findes i hele verden, men er hyppigst i lande med dårlig hygiejne og ringe sanitære forhold, som fx i Afrika og Asien.
I lande med høj forekomst bliver de fleste smittet som børn. Hos børn forløber infektionen ofte uden – eller med meget milde – symptomer. Overstået infektion giver livslang immunitet.

Cirka 3 uger efter smitte optræder symptomer på leverbetændelse, der viser sig ved feber, kvalme, mavesmerter og gulsot. Urinen bliver mørkfarvet, og afføringen bliver lys. De fleste voksne kan få disse symptomer i én til flere uger, hvorefter de har overstået infektionen og er immune.

 

 

Tolkning

Hvis Hepatitis A virus antistof total er positiv og IgM negativ, er der tale om en tidligere overstået infektion.
Hvis Hepatitis A virus antistof, IgM er positiv, er der tale om en akut infektion.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der indtager store mængder biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Dato

2019-01-10


 
10.01.2019