Hepatitis B virus s-antistof;P, KBA

Slettet dokument

 

Kvantitetsnummer

16065

SP: NPU16065

 

Kortnavn

Hepatitis B virus s-antistof; arb.stofk.(IRP W1042);P

 

Synonym

anti-HBs, HBs Ab

 

Analyseforkortelse

HBs ab Koe


IUPAC

NPU16065 P—Hepatitis B virus s-antistof; arb.stofk.(IRP W1042) = ? int.enh./l


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Immunologisk Afdeling Næstved (se LMV Immunologi) 

 

Prøvemateriale

Serum

Glastype: Gelglas

Mængde: min 1 ml.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 24 timer

Opbevaring efter adskillelse: 7 døgn ved 20°C, 4 uger ved 4°C.

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som

                       Q-mærket post.

 

 

Referenceinterval

Negativ < 10 IU/l

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Screening for tidligere Hepatitis B virus infektion eller kontrol af immunisering ved vaccine.

 

Medicinsk baggrund

Vaccination med hepatitis B vaccine: Effekten er forskellig. Ca. 5 % af de vaccinerede personer danner ikke påviseligt antistof efter den primære vaccinationsserie, men ca. en fjerdedel af disse personer danner antistof ved yderligere vaccination. Ca. 15 % af de vaccinerede personer danner antistof < 10 IU/l efter den primære vaccinationsserie.
Disponerende til nedsat vaccinationseffekt er: Alder > 50 år, Downs syndrom, svær uræmi og AIDS. Vaccinationseffekten kan kontrolleres 1 - 6 måneder efter sidste dosis vaccine. Antistofmængde < 10 IU/l serum anses for at indicere revaccination.

Tolkning

Et indhold på 10 IU/L eller over anses for beskyttende.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der indtager store mængder biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Revideret

2019-01-10


 
10.01.2019