Dabigatran;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

28683

SP: NPU28683

 

Kortnavn

Dabigatran;P

 

Synonym

Pradaxa

 

Analyseforkortelse

Dabigatran

 

IUPAC

NPU28683 P—Dabigatran; massek. = ? µg/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 548551

 

Udføres

Ca. 1 gang ugentligt på Klinisk Biokemi Afdeling Næstved.

     

Kan udføres akut ved henvendelse til KBA Næstved:

Hverdage 07.30-21.30 og week-end 07.30-15.00, tlf. 56 51 40 53

Øvrige tidspunkter, tlf. 24 76 39 64

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

  

Prøvemateriale

Citrat-plasma

  

Glastype:

1 stk. 4,5 mL citratblod eller 2 stk. 2,7 mL citratblod.

  

Mængde: 

Minimum 1 mL plasma.

Glasset skal være fyldt korrekt pga. fortyndingsforhold.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden: 

Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.

* Skal dobbeltcentrifugeres.

Centrifugering foretages inden 1 time fra prøvetagning ved 3000 G og 20 °C i 10 minutter. (Alternativt centrifugeres ved 2000 G og 20 °C i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 sekunder).

 

Plasma afpipetteres (undlad mindst 3 mm over buffercoat ~ 0,5 mL i plastglas og recentrifugeres efter samme procedure.

Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80°C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Såfremt akut analysering er aftalt med KBA Næstved OG prøven kan være fremme dér inden 2 timer, er indfrysning ikke nødvendig.

 

Opbevaring efter adskillelse:

- 80 °C

 

Forsendelse:

 

Frossent citratplasma skal sendes på tøris.

Optøede prøver kan ikke genfryses.  

 

Interferens:

Tilstedeværelse af andre hæmmere af thrombin (fx Heparin/Antitrombin III) vil give falsk forhøjede værdier af Dabigatran.


Referenceinterval

Dabigatran findes ikke i normalt plasma.

 

Ringegrænser

Ingen.

 

Indikation

Analysen kan bestilles på patienter i Dabigatran-behandling, hvor der er mistanke om dårlig compliance. Desuden kan den være værdifuld i situationer, hvor patienter i behandling med Dabigatran bliver indlagt med events (blødning eller tromboemboli) med henblik på afklaring af den fortsatte behandling. Var patienten overdoseret, havde hun/han glemt pillerne, eller er der tale om terapisvigt? Analysen kan også anvendes ved behandlingskontrol hos patienter med nedsat nyrefunktion eller ved mistanke om forgiftning (suicidalt eller incidentielt).

 

Medicinsk baggrund

Dabigatran kan anvendes til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne med non-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer, såsom: apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus og hjerteinsufficiens. Behandlingen er ligeledes godkendt til forebyggelse af venøs tromboemboli ved elektiv total hofte- eller knæalloplastik, behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne.

Ref. Pradaxa.  2016  [cited 2016 28-06-2016]; Available from: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4423

 

 

Tolkning

Terapeutisk interval (ikke veldokumenteret)

Dabigatran: 270 – 410 µg/L

 

Analysen af dabigatran er baseret på bestemmelse af hæmningen af thrombin. Hæmningen omregnes til koncentration af Dabigatran. Analysemetoden kan ikke skelne mellem forskellige thrombin-hæmmere, hvorfor det er vigtigt, at der bestilles den korrekte analyse. Har patienten samtidigt indtaget andre thrombin-hæmmere (fx et heparin), kan analysen ikke bruges til at bestemme koncentrationen af dabigatran.

Peak-værdi måles 2 timer efter indtag- Dalværdien umiddelbart før næste indtag.

Ref. Pradaxa.  2016  [cited 2016 28-06-2016]; Available from: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4423

 

Variation på analyseresultat

 

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

23 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

Molvægt

435,88 g/mol

 

Dato

2020-12-21


 
21.12.2020