Infliximab-Ab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

27395

SP-nr.: NPU27395

 

Kortnavn

Infliximab-Ab;P

 

Synonym

Anti-IFX

 

Analyseforkortelse

Anti-IFX


IUPAC

NPU27395 P—Infliximab-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag, Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Serum-gelglas

 

Mængde: minimum 0,5 ml serum.

 

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Referenceinterval

< 2 AU/L

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Plasmakoncentrationsmålinger anvendes med henblik på bestemmelse af antistoffer mod Infliximab som mulig forklaring af behandlingssvigt.

 

Medicinsk baggrund

Infliximab er et biologisk lægemiddel, som består af kunstigt fremstillet humant/muse antistof. Lægemidlet virker antiinflammatorisk ved at binde TNF-α.

Remicade, Remsima eller Inflectra (virksomme stof er infliximab) anvendes til behandling af alvorlige tilfælde af Crohns sygdom og Colitis Ulcerosa. Positiv effekt af behandling er også set hos patienter med psoriasis, Bechterews sygdom og rheumatoid arthritis i kombination med methotrexat.

Nogle patienter ophører med at respondere på Infliximab grundet udvikling af antistoffer.

 

Tolkning

Målbare antistofniveauer kan være årsag til behov for dosisforøgelse pga. behandlingssvigt og/eller ophør af behandling. Hvis der findes antistof mod Infliximab bør skift til andet anti-TNF lægemiddel overvejes. 

 

Dato

2019-11-01


 
08.11.2019