Infliximab-Ab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

27395

SP-nr.: NPU27395

 

Kortnavn

Infliximab-Ab;P

 

Synonym

Anti-IFX

 

Analyseforkortelse

Anti-IFX


IUPAC

NPU27395 P—Infliximab-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag, Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Serum-gelglas

 

Mængde: minimum 0,5 ml serum.

 

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage. Prøven kan opbevares ved stuetemperatur eller på køl

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Infliximab).

 

Referenceinterval

 

 Adalimumab-Ab

 Tolkning

 <2 KU/L

 Negativ

 2-5 KU/L

 Tvivlsom

 >5 KU/L

 Positiv

 

Kilde: Promonitor, Grifols og egne data

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Plasmakoncentrationsmålinger anvendes med henblik på bestemmelse af antistoffer mod Infliximab som mulig forklaring af behandlingssvigt.

 

Medicinsk baggrund

Infliximab er et biologisk lægemiddel, som består af kunstigt fremstillet humant/muse antistof. Lægemidlet virker antiinflammatorisk ved at binde TNF-α.

Remicade, Remsima, Zessly eller Inflectra (virksomme stof er infliximab) anvendes til behandling af alvorlige tilfælde af Crohns sygdom og Colitis Ulcerosa. Positiv effekt af behandling er også set hos patienter med psoriasis, Bechterews sygdom og rheumatoid arthritis i kombination med methotrexat.

Nogle patienter ophører med at respondere på Infliximab grundet udvikling af antistoffer.

 

Tolkning

Antistoffer ses som regel hos patienter som oplever behandlingssvigt, med kan også ses hos patienter der på prøvetagningstidspunktet er i remission og først senere eventuelt vil udvikle behandlingsvigt. Tilstedeværelse af antistoffer vil som regel være forbundet med umåleligt lave Infliximab koncentrationer, som følge af en øget lægemiddeludskillelse. Hvis der findes antistof mod Infliximab bør behandling med Infliximab ophøre. Ved behandlingssvigt bør skift til andet anti-TNF lægemiddel eller lægemiddel med anden virkningsmekanisme overvejes. For patienter i remission kan medicinpause eller behandlingsskift overvejes.

 

Denne målemetode (bridging ELISA) kan ikke detektere antistoffer af typen IgG4. Ved signifikant IgG4-respons kan der derfor ses underestimering af total antistof titer - i sjældne tilfælde fås falsk negativt resultat. Ved mistanke om falsk negativt resultat bør den tilhørende Infliximab koncentration måles, for at undersøge om der er øget lægemiddeludskillelse. Antistoffer kan evt. forsøges målt med en anden målemetode.

 

Se desuden: Guide til Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) 

 

Dato

2021-02-03


 
03.02.2021