Human imm.defektvirus 1+2-Ab(Ag);P , KBA

Slettet dokument

 

Kvantitetsnummer

19649

SP: NPU19649

 

Kortnavn

Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag); arb.k.(0 1);P

 

Synonym

HIV

 

Analyseforkortelse

HIV AgAb


IUPAC

NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag); arb.k.(0 1) = ?


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Immunologisk Afdeling Næstved (se LMV Immunologi) 

 

Prøvemateriale

Serum

Glastype: Gelglas

Mængde: min 1 ml.

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 24 timer

Opbevaring: 5 døgn ved 20° C, 4 uger ved 4° C.

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post.

 

 

Referenceinterval

Negativ 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Undersøgelse for tilstedeværelse af HIV p24 antigen og/eller antistof hos bloddonorer og patienter. Undersøges ved ekspositionsrisiko

 

Medicinsk baggrund

HIV infektion skyldes smitte med HIV (human immundefekt virus). HIV infektion er årsag til AIDS (Acquired immuno deficiency syndrome = erhvervet immundefektsyndrom).

HIV smitter via blod, ved seksuel kontakt og fra mor til barn i forbindelse med fødsel og ved amning. Smitterisikoen afhænger af (mindst) to forhold:

- den HIV-positives mængde af virus (HIV RNA/viral load)
- andre seksuelt overførte infektioner samtidig hos en af parterne.

 

Omkring halvdelen af de mennesker, der smittes med HIV, får ca. to uger efter smitten feber, hud-udslæt og sygdomsfølelse som varer fra få dage op til en uge (akut HIV). De øvrige får ingen symptomer.

HIV sygdom bør mistænkes, hvis patienten udviser svækket immunitet, er i risikogruppe eller kommer fra lande med høj forekomst af HIV, jfr Sundhedsstyrelsens retningslinier for HIV-testning. Infektionen med HIV nedbryder immunforsvaret.

 

Mennesker, der er smittet med HIV, får en kronisk infektion og vil have virus i blodet resten af sit liv. Velbehandlede personer vil dog have så lille en virusmængde i blod og vævsvædsker, at smitteoverførsel er væsentligt nedsat.

 

 

Tolkning

Svar på positive HIV-test gives kun til en læge eller direkte til patienten, og aldrig telefonisk.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der indtager store mængder biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Dato

2019-01-10


 
10.01.2019