Rubellavirus-antistof (IgG) ;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

4128

SP: NPU04128

 

Kortnavn

Rubellavirus-antistof (IgG);P

 

Synonym

Røde hunde

 

Analyseforkortelse

RubIgG


IUPAC

NPU04128 P—Rubellavirus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

1 gang ugentlig.

Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus for Roskilde Sygehus og Køge Sygehus.

 

Holbæk Sygehus og Sygehus Syd sender til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse (Se LMV Mikrobiologi)  

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum.

Glastype: Gelglas

Mængde: 1 ml serum

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

10 timer

Opbevaring efter adskillelse:

3 døgn ved 20 °C, 21 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post,

Interferens:

Lipæmi,og kraftig hæmolyse

 


Referenceinterval

Negativ 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Immunstatus (kun IgG).

Akut rubella sygdom er meget sjælden i Danmark.

Der er kun indikation for yderligere undersøgelse ved konkret mistanke om akut Rubella (smitteudsættelse eller suspekt eksantem). Ved mistanke om smitte eller sygdom hos gravide og ved kongenit Rubella skal der undersøges for IgM, aviditet og evt. udføres PCR analyse. Dette er en specialopgave. Prøvemateriale skal sendes til Statens Serum institut efter aftale med Klinisk biokemisk afdeling Køge.


Medicinsk baggrund

Rubella er en akut virus infektion med exanthem hos børn og voksne. Det kliniske forløb er som regel mildt med mange subkliniske/ukarakteristiske tilfælde.

De fleste kvinder vil være vaccineret (MFR-vaccine), ellers checkes immunstatus og IgG negative vaccineres. Der skal gå 3 måneder fra vaccination til konception.Vaccination er kontraindiceret under graviditet.

Hvis den gravide er seronegativ vurderes risiko for eksposition m.h.p at undgå smitte. Hvis der ikke er speciel risiko for smitte gøres ikke mere – udover at undgå smitte. Der tilrådes ny serologisk kontrol ved udgangen af 16. graviditetsuge og vaccination anbefales efter afsluttet graviditet.

Gravide uden kendt immunitet/vaccination fraværsmeldes hvis der konstateres blot et enkelt tilfælde af rubella på en arbejdsplads. Den gravide kan fortsætte sit arbejde, hvis der påvises immunitet, mens ikke-immune ikke må beskæftiges ved det pågældende arbejde indtil den 20. svangerskabsuge.

Serologisk kontrol hver anden uge tilrådes når den ikke immune gravide kan være udsat for smitte:  Under rubellaepidemi eller rubellasygdom på arbejdspladsen, hos familie eller andre kontakter.

Ved Rubella infektion i de første 16 uger af graviditeten er der grund til at overveje abort i samråd med Statens Serum Institut og de gynækologiske afdelinger i regionen. Diagnosen skal sikres ved at gentage antistof undersøgelsen og evt. PCR. Abort må aldrig foretages på et enkelt stående antistof resultat. Ikke immune tilbydes revaccination efter overstået graviditet.

 

Tolkning

Rubellavirus-antistof (IgG)

Resultater < 10 IU/ml = Negativ

Resultater > 10 IU/ml = Positiv

 

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter der indtager store mænger biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Dato

2020-12-11


 
11.12.2020