Vitamin A;P, KBA

 

Praksis: Kan ikke tages uden aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

17979

3357

1505

Sp nr: NPU17979

 

Kortnavn

Vitamin A;P

 

Synonym

Retinol, Caroten, A-vitamin

 

Analyseforkortelse

Vitamin A


IUPAC

NPU17979 P—Retinoler; stofk.(liste; proc.)

NPU03357 P—Retinol; stofk. = ? µmol/L

NPU01505 P—beta-Caroten; stofk. = ? µmol/L


Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - EKSTERNE analyser, DOK ID 556401

 

Udføres

 

Vitamin A:

AUH, Blodprøver og biokemi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

 

Tel: 784 55252 (sekretariat)

 

Beta-caroten:

Unilabs a.s.
Nygårdsvej 32
2100 København Ø


Tel: 33 74 30 00

 

Prøvemateriale

Serum

Centrifugeres hurtigst muligt efter prøvetagning.

 

Analyselisten Retinoler omfatter:

Vitamin A / Retinol:

Analysen: https://www.analysefortegnelsen.dk/AnalyselisteZoom.asp?Type=Andre&Lok=AUH&ID=NPU03357

 

AUH Analysefortegnelsen: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/blodprover-og-biokemi/Til-fagfolk/analysefortegnelsen/hospital/

 

Beta-Caroten: https://unilabs.dk/node/1294

Unilab analysefortegnelse: https://unilabs.dk/virksomheder/analysefortegnelse

 

Diverse information

Prøven beskyttes mod sollys, men kasseres ikke ved "normal" lyspåvirkning.

 

Ref. int. Vitamin A / Retinol (AUH):

1-6 år: 0,70 - 1,40 µmol/L
7-12 år: 0,91 - 1,71 µmol/L
12-19 år: 0,91 - 2,51 µmol/L
Voksne: 1,05 - 2,80 µmol/L

 

Ref. int. Beta-Caroten:

0,19 - 1,58 µmol/L

 

Molvægt

Retinol: 286,44 Da

 

Dato

2018-06-26

 


 
02.07.2018