M-komponent;P, KBA

 

 

 

Kvantitetsnummer 

114

SP: NPU17675

Svarafgivelse se "Tolkning"

     
Kortnavn

M-komponent;P

   

Synonym

M-Komponent, Paraprotein

  

Analyseforkortelse

M-kom Kval g

M-komp Kval

  
IUPAC

Gruppen indeholder:

NPU17675 P—M-komponent; arb.k.(proc.) = ?

NPU19795 P—Immunglobulin A; massek. = ? g/L

NPU19825 P—Immunglobulin M; massek. = ? g/L

NPU19814 P—Immunglobulin G; massek. = ? g/L

    

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

Udføres

Udføres 3-5 gange ugentligt på de klinisk biokemiske afdelinger i Slagelse og på Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

    

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Gelglas (gult).

  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 1 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 1 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 3 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse:

 Roskilde: Afpipetteret serum kan indsendes (SUH: ucentrifugeret tørglas).

 Slagelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan indsendes.

 Prøven sendes som Q-mærket post.

 Interferenser: Kryoglobulin

 

Referenceinterval  

Ikke påvist

  

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om og kontrol af Myelomatose og Waldenströms sygdom.

     

Medicinsk baggrund

Immunglobulinerne i serum består hovedsageligt af IgG, IgA og IgM. Normalt produceres disse af et stort antal forskellige plasmaceller, hvilket giver anledning til et diffust polyklonalt mønster ved proteinelektroforese. Ved visse tilstande ses en monoklonal forhøjelse af immunglobulinerne, der viser sig som et skarpt afgrænset bånd (M-Komponent).

  

Immunglobuliner ligger oftest i elektroforesens gamma-fraktion, og derfor findes de fleste M-komponenter her. M-komponenter kan også findes i elektroforesens Alfa- eller Beta-fraktion. Der er større usikkerhed på kvantiteringen af M-komponenten når den er beliggende i Alfa eller Beta-fraktionen. Dette skyldes tilstedeværelse af normal baggrund af plasmaproteiner i disse fraktioner. KBA oplyser altid, hvis M-komponenten ligger i Alfa- eller Beta-fraktionen.

 

Tolkning

Ved denne undersøgelse screenes rutinemæssigt med analysemetoden kapillærelektroforese. Ved behov for yderligere udredning eller for typning af M-komponent anvendes immunsubtraktion/kapillærelektroforese. KBA rekvirerer endvidere lejlighedvist analysen M-komponent (immunfiksation);P, hvor rutinemæssig M-komponent undersøgelse ikke alene kan give en afklaring.

 
Ved positivt fund bestemmes klasse/type samt koncentration. Såfremt den kliniske mistanke består efter et negativt svar, bør følges op af med Urin M-komponent og undersøgelse for frie lette kæder i serum.

 

For patienter med tidligere rapporteret M-komponent - og hvor denne M-komponent er kendt af KBA - gentager KBA på eget initiativ M-komponent analysen med immunfiksationsteknik (M-komponent (immunfiksation);P), såfremt den kendte M-komponent ikke længere kan detekteres ved rutinemæssig M-komponent undersøgelse.

  

Type IgA eller IgG ses ved myelomatose og benign paraproteinæmi.

Type IgM ses ved Waldenstrøms makroglobulinæmi og benign paraproteinæmi.

Type kappa-kæde (frit, monoklonalt) eller lambda -kæde (frit, monoklonalt) ses ved alle de nævnte tilstande.

  
Oligoklonal forhøjelse af immunglobulinproduktionen (ses som 3 eller flere bånd i elektroforesen) kan forekomme ved maligne sygdomme, men ses oftest i forbindelse med autoimmune sygdomme eller udtalt infektion.

NB! Der kan dog lejlighedsvis eksistere en M-komponent blandt disse oligoklonale bånd i serum, hvorfor analysen bør gentages efter 3 måneder.

   

Svarafgivelse følger Dansk retningslinje for M-komponent analyser udarbejdet af DSKB/DMSG. Svar for screeningen afgives for analysen M-komponent;P. Ved påvisning af en eller flere M-komponenter udgives type og koncentration med specifikt analysenavn på ny linie i laboratorieskemaet under overskriften "P-M-komponent; massek.(liste)". Typen fremgår af analysenavnet (f.eks: P-Immunglobilin G (kappa, monoklonalt). De specifikke analyser kan kun rekvireres af laboratoriet. Såfremt der i forbindelse med undersøgelsen udføres M-komponent (immunfiksation);P, svares denne analyse "Påvist" og det samlede svar afgives som beskrevet ovenfor.

  

Variation på analyseresultat

Koncentrationsbestemmelse af M-komponent

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 14 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 5,9 %

  

Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel* 25,3 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-09-15

  

Kilder

Dansk retningslinje for M-komponent analyser, Guidelines DSKB/DMSG 2017

 

 

 

 

 

 


 
28.10.2020