M-komponent;P, KBA

 

 

 

Kvantitetsnummer

114

SP: NPU17675

  

Kortnavn

M-komponent;P

 

Synonym

M-Komponent, Paraprotein

 

Analyseforkortelse

M-kom Kval g

M-komp Kval


IUPAC

Gruppen indeholder:

NPU17675 P—M-komponent; arb.k.(proc.) = ?

NPU19795 P—Immunglobulin A; massek. = ? g/L

NPU19825 P—Immunglobulin M; massek. = ? g/L

NPU19814 P—Immunglobulin G; massek. = ? g/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

Udføres

3-5 gange ugentligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Roskilde og Slagelse.

 

Prøvemateriale

For M-komponent;P og tilhørende bestemmelse af Serum-Protein:

 

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype: 

Tørglas - i Slagelse også Gelglas (gult). I alt tages 2 glas.

  

Mængde: 

Min. 2 mL serum eller 5,5 mL blod.

   

For Immunglobulin  A, M og G: se disse analyser.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 1 døgn i fuldblod ved 21 °C. 

 

Centrifugeres og adskilles inden:         

 

1 døgn efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse:

 

1 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C, 3 uger ved -20 °C.

Forsendelse:

Roskilde: Afpipetteret serum kan indsendes (SUH: ucentrifugeret tørglas).
Slagelse: Centrifugeret gelglas/serum kan indsendes. 

 

Interferens:Kryoglobulin

 

 

  
Referenceinterval

Ikke påvist 
     

Ringegrænser

Ingen
  

Indikation

Mistanke om og kontrol af Myelomatose og Waldenströms sygdom.

  

Medicinsk baggrund

Immunglobulinerne i serum består hovedsageligt af IgG, IgA og IgM. Normalt produceres disse af et stort antal forskellige plasmaceller, hvilket giver anledning til et diffust polyklonalt mønster ved proteinelektroforese. Ved visse tilstande ses en monoklonal forhøjelse af immunglobulinerne, der viser sig som et skarpt afgrænset bånd (M-Komponent).

 

Immunglobuliner ligger oftest i elektroforesens gamma-fraktion, og derfor findes de fleste M-komponenter her. M-komponenter kan også findes i elektroforesens Alfa- eller Beta-fraktion. Der er større usikkerhed på kvantiteringen af M-komponenten når den er beliggende i Alfa eller Beta-fraktionen. Dette skyldes tilstedeværelse af normal baggrund af plasmaproteiner i disse fraktioner. Vi oplyser altid hvis M-komponenten ligger i Alfa- eller Beta-fraktionen.

 

Tolkning

Ved påvisning af en eller flere M-komponenter udgives type og koncentration med specifikt analysenavn på ny linie i laboratorieskemaet under overskriften "P-M-komponent; massek.(liste)". Typen fremgår af analysenavnet (f.eks: P-Immunglobilin G (kappa, monoklonalt). De specifikke analyser kan kun rekvireres af laboratoriet.

  

Ved positivt fund bestemmes klasse/type samt koncentration. Såfremt den kliniske mistanke består efter et negativt svar, bør følges op af med en Urin M-komponent.

  

Type IgA eller IgG ses ved myelomatose og benign paraproteinæmi.

Type IgM ses ved Waldenstrøms makroglobulinæmi og benign paraproteinæmi.

Type kappa-kæde (frit, monoklonalt) eller lambda -kæde (frit, monoklonalt) ses ved alle de nævnte tilstande.

  

Oligoklonal forhøjelse af immunglobulinproduktionen (ses som 3 eller flere bånd i elektroforesen) kan forekomme ved maligne sygdomme, men ses oftest i forbindelse med autoimmune sygdomme eller udtalt infektion.

NB! Der kan dog lejlighedsvis eksistere en M-komponent blandt disse oligoklonale bånd i serum, hvorfor analysen bør gentages efter 3 måneder.

 

Variation på analyseresultat

 

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 14 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 5,9 %


Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel* 25,3 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2018-05-15

 


 
15.05.2018