Trombofiliudredning, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden foregående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

35909

SP: DNK35909

 

Kortnavn

Tromboserelateret gruppe;P 
 

Synonymer

Trombofiliudredning

Venøs trombose udredning

Tromboserelateret gruppe


IUPAC

Analyse-pakken indeholder i Roskilde:

NPU21557 Antithrombin;P

NPU12020 Cardiolipin-Ab(IgG);P

NPU12021 Cardiolipin-Ab(IgM);P

NPU19270 DNA-Koagulationsfaktor V mutation 1691
NPU19269 DNA-Protrombin mutation 20210
NPU21536 Fibrinogen (koag.);P

NPU18878 Koagulationsfaktor II+VII+X;P

NPU01682 Koagulation, overflade-induceret (APTT);P

NPU02616 Lupus antikoagulans;P
NPU03281 Protein C;P
NPU14436 Protein S, frit:P

NPU03568 Trombocytter;B

Analyse-pakken indeholder i Næstved:

NPU21558 Antithrombin;P

NPU12020 Cardiolipin-Ab(IgG);P

NPU12021 Cardiolipin-Ab(IgM);P

NPU19270 DNA-Koagulationsfaktor V mutation 1691
NPU19269 DNA-Protrombin mutation 20210

NPU28289 Fibrin D-Dimer;P

NPU16397 beta-2-Glykoprotein 1-Ab(IgG);P

NPU16398 beta-2-Glykoprotein 1-Ab(IgM);P

NPU04073 Homocystein;P

NPU02319 Hæmoglobin;B

NPU01685 Koagulationsfaktor II+VII+X (INR);P

NPU01682 Koagulation, overflade-induceret (APTT);P

NPU18016 Kreatinin;P

NPU02616 Lupus antikoagulansP
NPU03281 Protein C;P
NPU14436 Protein S, frit:P

NPU03568 Trombocytter;B

 

Udføres

En gang ugentligt; genetiske analyser dog ca. hver 14. dag.

Svar kan forventes efter 2-3 uger 

Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Næstved/Nykøbing Sygehuse

 

Prøvetagning

Prøven kan tages hele døgnet på indlagte patienter.

Prøvetagning foretages i Ambulatorierne på de klinisk biokemiske afdelinger på Region Sjællands sygehuse samt i Kalundborg Sundheds- og Akuthus og Sundhedscenter Odsherred.
Prøven kan dog ikke tages i KBA's ambulatorium på Ringsted, Nakskov og Vordingborg (Oringe) Sygehus samt i Hundige bylaboratorium.


Analysen kan ikke rekvireres under AK-behandling.

Blodprøver skal tages før AK-behandling påbegyndes eller efter at AK- behandling har været seponeret i 3 uger.

 

Analyserne bør ikke rekvireres på børn (< 12 år), hos gravide og lige efter fødsel, postoperativt og hos leversyge, hvor koagulationsfaktorerne kan være nedsat.

 

Prøvemateriale

Fuldblod, plasma og serum

 

Glastype:

EDTA-glas, 2 stk 

Citratglas, 3-4 stk (glassene skal være korrekt fyldt ±10%)
Gelglas, 1 stk 

   

Prøvebehandling

Lupus, Protein C og Protein S:

Citratglas centrifugeres straks og plasma afpipetteres (undlad mindst 3 mm over buffercoat) og centrifugeres igen, hvorefter thrombocytfrit plasma afpipetteres inden 1 time i 4 fryserør med mindst 1 mL pr. rør.

Indfryses og opbevares: ved -80°C.

 

Øvrige koagulationsanalyser (pga. APTT):
1 citratglas centrifugeres og afpipetteres inden: 1 time

Opbevaring efter adskillelses: 4 timer ved 20-25°C.

 

Øvrige analyser:

Se de enkelte analyser


Referenceinterval

Se de enkelte analyser

 

Indikation

Uprovokeret venøs trombose hos yngre (<50 år) og evt. familiær disposition for venøs trombose. Udredning af slægtninge uden symptomer er kun relevant ved påviste mutationer med høj risiko i familien, fx mangel på protein C, S eller Antitrombin. Det er mindre relevant ved mangel på kun Leiden eller koagulationsfaktor-2.  Lokalisation af tromboser i centrale vener (fx abdominalt eller hoved/hals) er ikke i sig selv indikation for udredning af trombofili. Formålet med undersøgelsen er at finde de personer, hvor risikoen for recidiv er så stor, at længerevarende AK-behandling er indiceret.

For mere omfattende information se Retningslinje om udredning for trombofili udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases (DSTH).

 

Tolkning

Se de enkelte analyser

 

Dato

2017-11-24


 
24.11.2017