Coxiella burnetii-Ab(Q-feber);P (SSI 307), KBA

 

Kvantitetsnummer

900072

NPU54251, indeholdende

NPU27830,NPU27831,NPU27832,NPU27833

SPnr: NPU54251

 

Kortnavn

Coxiella burnetii-antistof;P

 

Synonym

Coxiella burnetii Q-feber

 

Analyseforkortelse

Coxiella

 

IUPAC-kode

NPU54251 P-Coxiella burnetii(fase I)-antistof(IgG);arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

1991 kr. (2016)

 

Udføres

Statens Serum Institut

Mikrobiologisk Diagnostik

Serogisk Driftscenter, Widal Lab.

Ørestads Boulevard 5

2300  København S

32683234

 

Prøvemateriale

http://www.ssi.dk/Diagnostik/DiagnostiskHaandbog.aspx

Coxiella burnetii-antistof vejledning

 

Dato

Revideret 2017-09-28


 
20.11.2017