Basisk fosfatasetype gruppe;BasF(P), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

57047

SP: NPU57047

Kortnavn

Basisk fosfatasetype gruppe;BasF(P)

 

Synonym

Fraktioneret basisk fosfatase, basisk phosphatase

 

Analyseforkortelse

Bas gr


IUPAC

NPU57047 P—Basisk phosphatasetype; kat.k.(liste; 37 °C; U/L; proc.)


Pris

Der henvises til metodeblad fra det udførende laboratorium. Følg link under "Prøvemateriale". 

Alternativt kan udførende laboratorium kontaktes direkte.

 

Udføres

Klinisk Biokemisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99

DK-8200  Aarhus N


Tlf. 4046 5667

Sekretariat: 784 55252 

 

Prøvemateriale

Link til Analysen 

Eller til Analysefortegnelsen

 

Diverse information

Serum, 2 mL (min. 1 mL), centrifugeret, afpipetteret, sendes med almindelig post.

 

Indikation (fra Århus KBA's analysefortegnelse, se i øvrigt denne):

Uafklaret forhøjet total basisk fosfatase. Ved uafklaret forhøjet total basisk phosphatase vil det oftest være bedst i første omgang at bestille "P-Glutamyltransferase (GGT)".

 

Dato

2021-09-28


 
29.09.2021