Basisk Phosphatase, knogletype;massek., KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

28741

SP nr.: NPU28741

 

Kortnavn

Basisk phosphatase, knogletype;P

 

Synonym

BAP, BSAP, Bone specific alkaline phosphatase


Analyseforkortelse

Bas-KT Glo


IUPAC

NPU28741 P—Basisk phosphatase, knogletype; massek. = ? µg/L

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - EKSTERNE analyser, DOK ID 556401

 

Udføres

To gange ugentlig

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup,
Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup

Tlf.: 38 63 24 76

 

Prøvemateriale

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemisk-afdeling/for-fagfolk/Documents/analyser/basisk-phosphatase-knogletype-massek.pdf

Det anbefales, at prøven tages fastende og inden kl. 10.


Ved forsendelse afpipetteres plasma før forsendelse.

 

Indikation

Behandlingsmonitorering ved osteoporose eller andre knoglemetaboliske sygdomme

 

Medicinsk baggrund

Knoglerne er et dynamisk system, der konstant undergår forandring i form af nedbrydning (resorption) og nydannelse. Dette benævnes også knogle turnover.

Ved osteoporose sker der en forskydning i knoglernes turnover, således at der nedbrydes mere, end der opbygges. Dette medfører en faldende knoglemasse samt reduceret knoglekvalitet, således at knoglerne bliver mere skrøbelige (porøse) med øget risiko for knoglebrud.

Diagnosen osteoporose kan stilles ved at lave en måling af knoglemineraltætheden ved en såkaldt DXA-skanning

Den medicinske behandling af osteoporose er indtil nu blevet monitoreret ved, at man undersøger, om knoglemineraltætheden er steget siden start af behandlingen. Ulempen er, at der går minimum 1-2 år, før man kan vurdere et evt. repons på behandlingen og dermed, om medicinen har nogen effekt.

Knoglemarkørerne, der også benævnes Bone Turnover Markers (BTM), ændres på et langt tidligere tidspunkt efter opstart af behandlingen, og kan derfor afsløre et evt. manglende respons på en given medicinsk behandling eller manglende compliance.

Markørerne er, med den viden vi har i dag, kun egnede til at monitorere behandlingen, idet de kun i mindre grad kan bruges til at forudsige risikoen for fremtidige knoglebrud og dermed til at diagnosticere osteoporose.

 

Tolkning

Basisk Phosphatase er et enzym der udtrykkes i mange forskellige væv. Langt størstedelen af den totale basiske Phosphatase, som man normalt måler på laboratorier, kommer fra leveren og knoglerne. Basisk Phosphatase, der kun kommer fra knoglerne, kaldes BAP (Bone Alkaline Phosphatase) og dannes, når der sker en nydannelse af knoglevæv. Det kan f.eks. ses efter knoglebrud, ved særlige typer af knoglemetastaser, ved behandling for osteoporose og hos børn der vokser. BAP er således en markør for knoglenydannelse

 

 

Dato

2019-01-18


 
22.01.2019