Leukæmiklassifikation; B og div. væsker, KBA, KBA

 

Kvantitetsnummer

Blod: 21860 -  Sp nr.: NPU21860

Marv: 21864 -  Sp nr.: NPU21864

Csv: 29291 -  Sp nr.: NPU29291

Plv: 29292 -  Sp nr.: NPU29292

Skylle(BAL): 29293 -  Sp nr.: NPU29293

Asc: 59243 -  Sp nr.: NPU59243

 

Kortnavn

Leukæmiklassifikation;B:

Leukæmiklassifikation;Marv:

Leukæmiklassifikation;Csv:

Leukæmiklassifikation;Plv:

Leukæmiklassifikation;Skyllev(BAL):

Leukæmiklassifikation;Asc:

 

Synonym

Flow, flowcytometri, markørundersøgelse

 

IUPAC

NPU21860 B—Aberrant celle population(fænotype); katergori(proc.) = ?

NPU21864 Marv—Aberrant celle population(fænotype); katergori(proc.) = ?

NPU29291 Csv—Aberrant celle population(fænotype); katergori(proc.) = ?

NPU29292 Plv—Aberrant celle population(fænotype); katergori(proc.) = ?

NPU29293 Skylle(BAL)—Aberrant celle population(fænotype); katergori(proc.) = ?

NPU59243 Asc—Aberrant celle population(fænotype); katergori(proc.) = ?

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt, hverdage (mandag-torsdag): Prøver, der modtages efter kl. 12, analyseres næstkommende hverdag
Fredag: Prøven skal være på KBA/patologi afdelingen inden kl. 12, da den analyseres samme dag jf. holdbarhed.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde sygehus (undt. for Næstved, Slagelse og Nyk. F sygehuse - se nedenfor)

 

Næstved, Slagelse og Nyk. F sygehuse:
Leukæmiklassifikation udføres på Afdeling for Klinisk Patologi på Roskilde sygehus.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 2. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Blod

Marv

Spinalvæske

Pleuravæske

BAL-væske

Ascites-væske

 

Glastype: 

Blod: EDTA-glas

Marv: udtages i sprøjte fugtet med heparin, overføres herefter til prøverør med skruelåg

Csv, Plv, BAL og Asc-væske uden tilsætning i glas med skruelåg

 

Mængde:

3 mL blod eller hvad der er muligt

2 mL knoglemarv (en øget mængde giver øget blodtilblanding af materialet)

Cellefattige væsker: Så stort volumen som muligt. Materialet bliver centrifugeret, så alle celler analyseres.

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

Blod og knoglemarv max. 2 døgn ved 20 °C. Prøven afleveres hurtigst mulig.

Spinalvæske: prøven afleveres hurtigst muligt.

Plv, BAL og Asc: prøven afleveres hurtigst muligt.  


Svar

Svararket vedhæftes den relevante rekvisition i patologisystemet, der kan tilgås via Sundhedsplatformen.

 

Indikation

Mistanke om hæmatologisk neoplasme 

 

Referenceinterval

Analysen er kompleks idet der analyseres mange forskellige parametre (op til 35 forskellige proteiner, cellestørrelser, granulering). For mange af disse eksisterer ikke referenceintervaller, der vil give mening at publicere her. Cellefordelingen ses udelukkende relativt, og der er meget brede "normale" intervaller. En skævvridning er i sig selv ikke informativ, da den ligeså vel kan skyldes øgning af én celletype som tab af en anden.

Der søges efter en anormal klonal population af celler (og for en sådan er referencen 0) eller excess af umodne celler (blaster) med abnormiteter.

 

Der arbejdes med følgende referencer for cellefordelinger i henholdsvis marv og blod:

 

Marv (<20 % blodtilblanding, 90 % af raske

individer ligger indenfor de nævnte værdier)

CD34+ celler

1-3 %

Umodne celler (blaster)

2.5-9 %

Lymfocytter

6-25 %

Granulocytter

60-85 %

Monocytter

2-6 %

Andre celler

1-5 %

(Kilde: Brooimans et al., 2009, Cytometry B Clin Cytom; 76B(1):18-26)

 

Blod (95 % interval, n=80 unge mænd)

Umodne celler (blaster)

0 %

Lymfocytter

22-50 %

Granulocytter

45-74 %

Monocytter

1-8 %

(Kilde: Wintrobe’s Clinical Hematology, 11th ed., vol 2, appendix A)

 

Kappa/lambda:

Ratio Kabba/lamba er sædvanligvis 1:1
Ratio udenfor 0,5-4 tolkes som tilstedeværelsen af en klonal population.

(Kilde: Wongchaowart et al., 2006. Am J Clin Pathol; 125:600-607)

 

CD4/CD8:

CD4/CD8 er sædvanligvis 0,6-3,2.

Ved ratio udenfor 0,4-6 udføres supplerende T-cellekarakterisering.

(Kilde: Chang et al., 2004, Clin Diag Lab Immun; 11(1):168-173)

  

Medicinsk baggrund

Markante ændringer i leukocytpopulationen kan være tegn på en hæmatologisk neoplasme eller dysplasi. En flowcytometrisk undersøgelse gør det muligt at analysere subklasser hver for sig uden forudgående oprensning. Subklasser af leukocytter har specifikke proteinudtryk, således at de forskellige klasser kan genkendes på en specifik markørprofil. Afvigelser fra disse markørprofiler kan være tegn på en neoplasme. Ved B-celle-neoplasmer vil der desuden kunne findes tegn på monoklonalitet.

 

Tolkning

Flowcytometri bør altid sammenholdes med relevante patologi-undersøgelser.

 

Analysesvaret vil være en beskrivelse af atypiske forhold i prøvematerialet. I alle tilfælde udgives en omtrentlig fordeling af leukocyttyper, samt en ratio for de to største T-celle subpopulationer (CD4+ og CD8+). Derudover eventuelt en beskrivelse af identificeret anormal cellepopulation med angivelsen negativ, dim (svag) eller positiv for en række relevante markører.

Tilstedeværelsen af en population af monoklonale B-celler (vurderet på deres ekspression af de lette kæder i immunglobulinet) er indikativ for en B-celle-neoplasme. Monoklonale plasmaceller er på samme måde indikativt for en plasmacelle-neoplasme. En skæv ratio af CD4 og CD8-positive T-celler kan være tegn på, at der er en T-celle-neoplasme. Dette er dog langt mindre konklusivt og kan i mange tilfælde være tegn på en reaktiv tilstand. Tilstedeværelsen af blast- eller monocyt-excess er indikativt for akut leukæmi eller MDS.

Alle svar fra flowcytometri bør sammenholdes med patologi-undersøgelser.

 

Dato

2021-07-02


 
05.07.2021