Hepatitis C virus(RNA);P (Kvantitativ), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus.

 

Kvantitetsnummer

16355

SP: NPU16355

 

Kortnavn

Hepatitis C virus(RNA); antalk.;P

 

Synonym

HCV

 

Analyseforkortelse

HCV RNA kvan


IUPAC

NPU16355 P—Hepatitis C virus(RNA); antalk. = ? × 106/l


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

1 gang hver 1-2 uger

Udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling Køge Sygehus

 

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: 6 ml K2-EDTA glas

Mængde: 2 ml

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

48 timer

Opbevaring efter adskillelse:

24 timer ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 

 

Tolkning

1 IU = 4,9 partikler

 

HCV Viral Load (HCV-RNA test, kvantitativ, anvendes til at bestemme antallet af internationale enheder (IU) af hepatitis C-virus (HCV)-RNA per milliliter serum eller plasma i kendte HCV-positive patienter. Viral load test anvendes ofte før og under behandling for at hjælpe med at bestemme respons på behandlingen ved at sammenligne mængden af virus før og under behandlingen (som regel på flere tidspunkter i de første tre måneder af behandlingen). Vellykket behandling forårsager et fald på 99 % eller mere (2 logs) i virusmængden hurtigt efter start behandling (så tidligt som 4-12 uger). Nogle nyere virusbelastningsrespons test kan detektere meget små mændger af virus-RNA.

 

I de tilfælde hvor en prøve findes positiv, men ikke kvantiterbar, afleveres tekstsvaret: "Positiv, kan ikke kvantiteres".

 

Dato

2019-01-21


 
21.01.2019