Osteocalcin;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

19874

SP: NPU19874

 

Kortnavn

Osteocalcin;P


Synonym

N-Mid Osteocalcin

 

Analyseforkortelse

Osteocalcin


IUPAC

NPU19874 P—Osteocalcin; massek. = ? µg/L

 

Pris

95 kr (2015)

 

Udføres

Klinisk Biokemisk Afsnit

Diagnostisk Afdeling

Glostrup Hospital

Nordre Ringvej

2600 Glostrup

 

tlf. 38632476

 

Prøvemateriale

Se Metodeblad Glostrup

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden: Centrifugeres inden 2 timer ved 2000 g i 10 min.

 

Afpipetteres inden: Afpipetteres og nedfryses indenfor 2 timer efter prøvetagning

 

Opbevaring: Fryses ved - 20o C efter centrifugering og afpipettering

 

Forsendelse: Afpipetteret plasma sendes på tøris

 

 

Referenceinterval

10,4 - 45,6 µg/l 

* Klinisk Biokemisk Afsnit, Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Behandlingsmonitorering ved osteoporose eller andre knoglemetaboliske sygdomme.

 

Medicinsk baggrund

Knoglerne er et dynamisk system, der konstant undergår forandring i form af nedbrydning (resorption) og nydannelse. Dette benævnes også knogleturnover.

Ved osteoporose sker der en forskydning i knoglernes turnover, således at der nedbrydes mere, end der opbygges. Dette medfører en faldende knoglemasse samt reduceret knoglekvalitet, således at knoglerne bliver mere skrøbelige (porøse) med øget risiko for knoglebrud.

Diagnosen osteoporose kan stilles ved at lave en måling af knoglemineraltætheden ved en såkaldt DXA-skanning

Den medicinske behandling af osteoporose er indtil nu blevet monitoreret ved, at man undersøger, om knoglemineraltætheden er steget siden start af behandlingen. Ulempen er, at der går minimum 1-2 år, før man kan vurdere et evt. repons på behandlingen og dermed, om medicinen har nogen effekt.

Knoglemarkørerne, der også benævnes Bone Turnover Markers (BTM), ændres på et langt tidligere tidspunkt efter opstart af behandlingen, og kan derfor afsløre et evt. manglende respons på en given medicinsk behandling eller manglende compliance.

Markørerne er, med den viden vi har i dag, kun egnede til at monitorere behandlingen, idet de kun i mindre grad kan bruges til at forudsige risikoen for fremtidige knoglebrud og dermed til at diagnosticere osteoporose.

 

P-Osteocalcin

Osteocalcin er et non-kollagent protein og udgør ca. 1 % af den samlede proteinmængde i knoglerne. Det udskilles fra osteblaster i forbindelse med dannelsen af osteoid, som er nyt, ikke-mineraliseret knoglevæv. Ved knogleresorption frigives osteocalcin (og fragmenter) igen fra knoglerne. Osteocalcin er således en markør for knogleturnover.

Kilde: Klinisk Biokemisk Afsnit, Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital

 

Tolkning

Tolkning af analysesvaret er en specialistopgave

 

Molvægt

5845

 

Dato

2017-11-27


 
27.11.2017