Fluvoxamin;P, KBA

 

Kan ikke tages i praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

4117

SPnr: NPU04117

 

Kortnavn

Fluvoxamin;P

 

Synonym

Dumirox

 

Analyseforkortelse

Fluvoxamin


IUPAC-kode

NPU04117 P-Fluvoxamin;stofk. = ? nmol/L 

 

Pris

385 kr.

 

Udføres

Laboratoriet Filadelfia


Prøvemateriale

 

Der henvises til oversígt over test og analyser på Laboratoriet Filadelfias hjemmeside

 http://www.filadelfia.dk/fagligt/laboratoriet

 

Dato: 2020-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.02.2020