Amylase;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19652

SP: EPC00001

 

Kortnavn

Amylase;P

 

Synonym

alfa-amylase


Analyseforkortelse

Amylase


IUPAC

NPU19652 P-Amylase; kat.k.(IFCC 1998) = ? U/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

De klinisk biokemiske afdelinger Region Sjælland.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: Li-Heparin Gelglas

Mængde: 0,5 ml plasma 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

4 døgn

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens

Lipæmi, Icterus, stærk hæmolyse 

 


Referenceinterval

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

0 dage

15 dage

3,0 - 10*

U/L

15 dage

13 uger

2,0 - 22

U/L

13 uger

1 år

3,0 - 50

U/L

1 år

19 år

25 - 101

U/L

19 år

 

25 – 120**

U/L

 

* DSKB børnereferenceinterval

** Nordiske Referenceintervaller (NORIP)

 

Ringegrænser

Ingen.

 

Indikation

Mistanke om pankreatit. Udredning af abdominale symptomer specielt pankreas.

 

Medicinsk baggrund

Amylase opdeles i tre hovedgrupper; alfa, beta og gamma-amylase. Forskellen mellem de tre typer afhænger primært af hvilken del af amylose og amylopectin-molekylerne de angriber.

I mennesker findes amylase i spyt samt i sekretet fra bugspytkirtlen (pankreas), og begge steder er der tale om alfa-amylaser

Nyfødte har lavere værdier. Hos ældre ses ofte værdier mellem 300-400 U/l, muligvis pga. nedsat nyrefunktion.

Kun høje værdier har klinisk betydning.

 

Tolkning

Ved akut pankreatitis stiger serum-amylase (5-10 gange øvre referencegrænse) inden 2-12 timer, og når maksimalværdien inden 12-24 timer, og falder til normalværdien inden 3-4 døgn. Vedvarende forhøjelse af amylase kan tyde på udvikling af komplikationer.

Moderat høje værdier 5-10 gange øvre referencegrænse kan forekomme ved perforeret ulcus duodenum, ruptur af ektopisk svangerskab, ved andre akutte abdominale tilstande og ved diabetisk ketoacidose.

Værdier op til 5 gange øvre referencegrænse kan ses ved sygdom i spyt-kirtler, f.eks. parotit og stendannelse, ved kronisk nyresvigt og ved såkaldt makro-amylasæmi, som er komplekser af amylase og immunoglobulin, der fører til reduceret ekskretion af amylase.

Hvis øget serum-amylase skyldes nedsat nyrefunktion eller makroamylasæmi,

er urin-amylase normal.

Derfor kan urin-amylase anvendes til udelukkelse af makro-amylase ved

forhøjet serum-amylase. Til udredning af uklar hyper-amylasæmi, påvisning af arvelig amylase-varianter samt forekomst af såkaldt makroamylase kan

P-amylase-iso-enzymundersøgelse være nyttig. 

Icodextrin (posedialysevæske) kan give falsk for lave værdier.

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 54 U/l

Niveau 188 U/l

Niveau 382 U/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

7,4 %

7,4 %

7,1 %

Biologisk variation (intraindividuel)

8,7 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

26 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020