Pyridoxal 5-fosfat;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

10612

SP-nr.: NPU10612

 

Kortnavn

Pyridoxal 5-fosfat;P 

 

Synonym

Vitamin B6

 

Analyseforkortelse

Vitamin B6


IUPAC

NPU10612 P—Pyridoxal 5-phosphat; stofk. = ? nmol/L

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres en gang ugentlig, Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse
 
Svartider
Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, DOK ID 597944

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype

EDTA-glas (Lilla prop)

 

Patienten bør være fastende inkl. medicinfastende

Prøven skal centrifugeres hurtigst muligt efter prøvetagningen, dog senest efter 2 timer. Plasma afpipetteres og fryses inden forsendelsen. Skal være beskyttet mod lys.

 

Mængde:

500 µL (minimum 200 µL)

 

Prøveopbevaring

 

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse
Plasma holdbar 2 uger ved - 20 °C
 

Forsendelse:
Prøven sendes på frost beskyttet mod lys.
Forsendelse til Klinisk Biokemisk Afdeling fredag til søndag samt op til helligdage bør undgås
 

Interferens:
Ingen kendte 

Referenceinterval

Beslutningsgrænse: 20 - 121 nmol/L*

 

*Kildehenvisning

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om mangel på vitamin B6

 

Medicinsk baggrund

Pyridoxal fosfat indgår som cofactor i en række vigtige enzymsystemer. Mangel på vitamin B6 optræder sjældent isoleret, som regel koblet til mangel på andre B-vitaminer. Mangel på vitamin B6 fører til hyperhomocysteinæmi. Overskud af Pyridoxal fosfat udskilles som metabolitter i urinen, men meget høje plasmakoncentrationer kan give perifer neuropati.

 

Tolkning

Høje koncentrationer er sjældne og som regel uden betydning, lave koncentrationer (sammen med hyperhomocysteinæmi) peger på en mangeltilstand, oftest en generaliseret mangel på B-vitaminer som kan skyldes ensformig kost, leversygdom, malabsorption i tarmen eller alkoholisme, men også kan skyldes et forøget behov, f. eks. ved uræmi.

 

Molvægt

247,142 g/mol

 

Dato

2021-04-12

 

 
20.04.2021