Erytroblaster;B (NRBC), KBA

 

Kan ikke bestilles særskilt.

 

Kvantitetsnummer

1943

 

Kortnavn

Erytroblaster;B


Synonym

NRBC


Analyseforkortelse

NRBC


IUPAC-kode

NPU01943 B—Erythrocytter;antalk. = ? x 109/L  

Del af gruppe,: Leukocyttype

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

2 ml EDTA-blod

 

Glastype  

K2-EDTA-rør, lilla prop
  
Prøveopbevaring

 

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

1 døgn. Ved manuel differentialtælling skal prøven udstryges inden 6 timer.

Kan opbevares ved stuetemperatur eller på køl.

Forsendelse:

Indgår i afhentningsordning.

Interferens

For gammelt prøvemateriale, koagler i prøvematerialet.


Referenceinterval

 

 Fra alder (≥) Interval
 ≥7 dage

<0,1 x 109/L 

                                                                        

Nyfødte kan dog have op til 0,5 x 109/L erytroblaster i blodet, hos premature endnu højere, men antallet falder i løbet af få dage til < 0,1 x 109/L.

 

Indikation

Anæmiudredning, kontrol af knoglemarvs blodproduktion, eller mistanke om eller kontrol af ekstramodullær produktion, samt screening af præmature og nyfødte for hæmatologisk lidelse.

 

Medicinsk baggrund

Erythroblasterne er forstadier til erythrocytterne (de røde blodlegemer). De indeholder en cellekerne som går til grunde inden erythrocytterne går over i blodet. I blodet ses normalt aldrig erythroblaster.

 

Tolkning

Kan ikke bestilles særskilt, men følger automatisk med svar på Differentialtælling af leukocytter, hvis der påvises erytroblaster. Kan ses ved svær anæmi uanset ætiologi (bortset fra aplastisk anæmi), men ses oftest ved svær hæmolytisk anæmi. Splenektomi kan forværre billedet. Kan endvidere ses ved leukoerytroblastisk blodbillede.

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

 

Niveau 0,1 × 10^9/L

Niveau 1,1 × 10^9/L

Ekspanderet usikkerhed ( 2 X CV% teknisk)

32 %

19 %

Biologisk variation (intraindividuel)

ukendt

 Betydende forskelle

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige


Dato

25/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
26.02.2021