Magnesium;U, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

U-Mg 2648, Mg_dU 3945

SP: EPC00030 (U-Mg)

 

Kortnavn

Magnesium;U, Magnesium;Pt(U)

 

Analyseforkortelse

Mg_U, Mg_dU

 


IUPAC

NPU02648 U—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/L

 

NPU03945 Pt(U)—Magnesium(II); stofhast. = ? mmol/d


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, De Klinisk Biokemisk Afdelinger Næstved Sygehus, Nykøbing F. Sygehus og Slagelse Sygehus 


Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst Svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Kan sendes med afhentningsordningen

Døgnurin

Urinen opsamles i dunk med eller uden syre.

Tilsendte uriner skal være surgjort til pH < 2 inden forsendelse.

 

Urindunken vendes mindst 10 gange, evt bundfald skal blandes godt op. 3-5 ml velblandet døgnurin suges over i glas (Beige5). Der angives opsamlingsperiode og urinvolumen. Døgnurin opsamles i 24 timer +/- 90 minutter.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

 3 dage

Opbevaring efter adskillelse:

3 dage ved 20 °C, 3 dage ved 4 °C, 12 mdr. -20 °C

Forsendelse:

Urinprøve kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Ingen

 


Referenceinterval

Magnesium;Pt(U):

2,0 - 12,0 mmol/d.*

 

* Kompendium 1988 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om magnesiummangel

 

Medicinsk baggrund

Kroppens indhold af magnesium er ca 24 g; 60 % forefindes i skelettet, 40 % i muskler, lever mv. Serum magnesium udgør kun 0.3 % af den samlede magnesium pool. Magnesium indgår som co-faktor ved mange enzymatiske processer, heriblandt energimetabolismen, ved protein og nukleinsyresyntese, membranstabilisering, nerveledning og iontransport (natrium, kalium og calcium). Udskillelse af magnesium i urin er afhængig af kost, absorption i tarmen, mængden af magnesium-ion i plasma og nyrefunktionen.

 

Tolkning

Øget udskillelse ses ved behandling med diuretika, alkoholisme samt behandling med aminoglucosider, digoxin, cisplatin og ciclosporin.

 

Nedsat udskillelse ses ved nedsat magnesiumindtagelse herunder langvarig parenteral ernæring og nedsat absorption fra mave-tarmkanalen.

 

 

Molvægt

24,3 g/mol

 

Dato

2020-12-11


 
11.12.2020