Gliacelleprotein S-100b;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

19781

SP: NPU19781

 

Kortnavn

Gliacelleprotein S-100b;P

 

Synonym

S100b

 

Analyseforkortelse

S100b


IUPAC

NPU19781 P—Gliacelleprotein S-100b; massek. = ? µg/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 548551

 

Udføres

Hele døgnet,

Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse Sygehus.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Serum

Glastype: Tør-gelglas

 

Mængde:

1 ml serum

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden 8 timer

 

Opbevaring efter adskillelse: 8 timer ved 20 °C, 2 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

 

Forsendelse: Afpipetteret serum fryses og sendes på tøris.


Referenceinterval

> 18 år: cutoff <0,105 µg/l (95.percentil). Der er ikke lagt beslutningsgrænse ind i BCC, da en sådan grænse afhænger af den kliniske situation. Til diagnostiske formål skal resultaterne altid sammenholdes med patientens anamnese, kliniske undersøgelser og andre resultater. RH bruger en beslutningsgrænse på 0,1. Vi afventer resultater fra en større undersøgelse.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Anvendes ved vurdering af lette hovedtraumer (lav eller minimal risiko).

Følgende punkter skal være opfyldt:

- traume < 6 timer

- alder over 18 år

- Glagow Coma Scale (GCA) på 14 eller 15

- Ingen betydende ekstrakraniale læsioner (da de giver forhøjede værdier).

- ingen AK-behandling. Disse pt. skal altid CT-scannes.

 

Medicinsk baggrund

S100B  er et calciumbindende protein. Det dannes hovedsageligt i hjernens støttevæv (gliaceller), og frigives til blodbanen ved hjerneskade. Proteinet har en kort halveringstid i blodbanen på 30-90 minutter.

 

Tolkning

Høje værdier ses ved påvirkning af hjernen, eksempelvis ved hovedtraumer, apopleksi, subaraknoidalblødning, epidural blødning, hjernetumorer og hjernemetastaser.
Høje værdier ses også hos patienter med malignt melanom og kan benyttes til stadieinddelingen og som mål for sygdomsprogression.
Forhøjede værdier kan også ses ved knoglefrakturer og multitraumer uden påviselig hjerneskade og hos atleter efter sportsudøvelse.

 

Normale værdier. Efter et hovedtraume udelukker normal P- S100B med stor sandsynlighed hjerneskade. Dette gælder også alkoholpåvirkede personer.


Molvægt

21000

 

Variation på analyseresultat

 

Analyseusikkerhed

0,08 µg/L

0,8 µg/L

2,4 µg/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

17,2 %

17,2 %

14,2 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

14,2 %

14,2 %

14,2%


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

46 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-21


 
23.12.2020