C-reaktivt protein hs;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

316

SP: EPC00006

 

Kortnavn

High sensitive CRP

 

Synonym

High sensitive CRP, hsCRP, høj sensitiv CRP

 

Analyseforkortelse

hsCRP


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Lithium-Heparin gelglas

Mængde: 1 ml

 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

1 døgn

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

11 døgn ved 20 °C, 2 mdr. ved 4 °C, 8 mdr. ved -20 °C

Forsendelse

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens Ingen

 

 

 

Referenceinterval

< 3,0 mg/L*

 

* Rigshospitalet

 

 

Detektionsgrænse: < 0,2 mg/L

 

Beslutningsgrænser og risikovurdering:

hsCRP mg/L

Klinisk konklusion

<1,0

Lav

1,0-3,0

Middel

>3,0

Høj

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Kontrol af sygdomsaktivitet og behandlingsrespons ved kroniske, reumatologiske sygdomme. Anvendes ligeledes ved hjerte-kar-sygdom som risiko markør.

 

Medicinsk baggrund

Højsensitiv CRP er en biomarkør, akut faseprotein, der ikke måles rutinemæssigt i Danmark. De fleste betragter på nuværende tidspunkt hs-CRP som en markør for den inflammatoriske proces, der foregår i forbindelse med åreforkalkning.

 

Hs-CRP kan også anvendes som en inflammatorisk akut-fase reaktant ved inflammatoriske, ikke infektiøse sygdomme såsom RA, SLE, Polymyalgia reumatica.

CRP stimuleres i levercellerne af IL-1, IL-6, TNF-α og TNF-γ fra monocytter og makrofager.

 

Der er gennemført talrige undersøgelser, der viser, at hs-CRP er en meget stærk prædikator for udvikling af hjerte-kar-sygdom, og at værdien af hs-CRP falder ved stadig behandling.

 

Tolkning

Monitorering af inflammatoriske, ikke infektiøse, sygdomme (se Sennels et al. SICLI vol 67;821-25;2007).

Monitorering af kardiovaskulær sygdom (se Scirica et al Clin. Chem. 53, 1800-7, 2007).

 

Molvægt

105 000

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 0,7 mg/l

Niveau 2,0 mg/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

22,1 %

20,7 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

49,7 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

141 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020