Everolimus;B, KBA

 

Kvantitetsnummer

21707

SP: NPU21707

 

Kortnavn

Everolimus;B 

 

Synonym

Certican

 

Analyseforkortelse

Everolimus


IUPAC

NPU21707 B—Everolimus; massek. = ? µg/L

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 556401

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdeling, KB 3-01-1

Diagnostisk Center

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

tlf. 35 45 30 11

 

 

Prøvemateriale

Udføres mandag, onsdag og fredag.

Se Labportal. rh - Everolimus

 

Diverse information

Bør tages inden dosisindgift.

 

Dato

2021-01-08

 

 

                          


 
08.01.2021