Protein/Kreatinin-ratio;U, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

27314

 

Kortnavn

Protein/Kreatinin-ratio;U


Synonym


Analyseforkortelse

ProtKreaR;U


IUPAC

NPU27314 U—Protein/Creatininium; masseratio = ? × 10-3

 

Pris  40 kr. (2012)


Udføres

Dagligt, hverdage (mandag-fredag)

Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde

 

Prøvemateriale

Urin:

3-5 ml urin i urin/afpipetterings-glas.

Holdbarhed 1 døgn ved 20-25°C.

 

Der bør anvendes morgenurin, men en urinprøve fra ethvert tidspunkt på døgnet ("en spoturin") kan godt anvendes.
   
Prøvebehandling

Centrifugeres før analyse
 

Referenceinterval

 Alder  Værdi  Enhed
 0 - 6 mdr  Ikke defineret
 6 - 24 mdr  < 500  mg/g*
 2 - 6 år  < 200  mg/g*
 6 - 17 år  < 200  mg/g*
 > 17 år  < 300  mg/g**

* Ref.: "Vurdering af kronisk nyresygdom", DNS, DPS og DSKB 2015

** Ref.: Ruggenenti (1998) BMJ 316:504

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Analysen kan anvendes alternativt til vurdering af risiko for nyresygdom, hvor det er vanskeligt at opsamle døgnurin.

 

Medicinsk baggrund

Vedvarende proteinuri er et tegn på nyresygdom. Generelt anbefales bestemmelse af Albumin / Kreatinin ratio;U til estimering af nyresygdom baseret på spoturin. Der er normalt god sammenhæng mellem forhøjet urin Albumin og forhøjet urin Protein.

 

Jævnfør rapporten "Vurdering af kronisk nyresygdom", DNS, DPS og DSKB 2015 er Proteinudskillelsen og Protein/Kreatinin ratio bedre karakteriseret for børn og unge indtil 17 år, end tilsvarende værdier for Albumin. Nefrotisk proteinuri hos børn defineres, uanset alder, til Protein/Kreatinin ratio > 3100 mg/g

 

En vedvarende proteinuri på under 1-2 gram i døgnet angiver, at patienten har kronisk nyresygdom af letteste grad, oftest med normal nyrefunktion. Den lette proteinuri er associeret med en øget risiko for hjerte-kredsløbssygdom

Ved svær proteinuri kan proteinudskillelsen være over 3-4 gram, og dette kan medføre nefrotisk syndrom.


Tolkning

Protein/Kreatinin-ratio;U eller Albumin / Kreatinin ratio;U har har relativt god negativ prædiktiv værdi, værdier under 300 mg/g ses sjældent ved nedsat nyrefunktion. Værdier over øvre referencegrænse bør om muligt verificeres ved opsamling af døgnurin til sikker bestemmelse af proteinudskillelsen.

 

Molvægt

Kreatinin: 113,118 g/mol

 

Dato

Revideret 2017-09-28Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Albumin / Kreatinin ratio;U

28.09.2017