Antithrombin (enz.: IIa);P, KBA

 

Kvantitetsnummer

54111

SP: EPC00007

  

Kortnavn

 

Synonym

AT, ATIII, AT3

 

Analyseforkortelse

AT-IIa


IUPAC

NPU54111 P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; Thrombin; IS 08/258) = ? × 10³ IU/L  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, også i vagtperiode
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk, Køge, Nykøbing F, Næstved og Slagelse.

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Citratglas.

Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).

 

Mængde:
Mindst 1 mL plasma

  
Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Kun holdbarhed i fuldblod 4 timer ved 21 °C.

 

Centrifugering og afpipetteres inden:

 

4 timer efter prøvetagning.

Centrifugeres ved 20 °C enten 3000G i 10 min., 2000G i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 s.

 

Ved evt. afpipettering af plasma undlades mindst 3 mm over buffercoat.

 

Opbevaring efter adskillelse

2 døgn ved  20 °C, 2 uger 4 °C, 2 år ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 

Afpipeteret plasma kan sendes som almindelig post, undtagen op til weekend og helligdage.

Nedfrossent plasma kan sendes i tøris.
 

Interferens:

 

Antikoagulerende præparater med faktor II hæmmende effekt som Dabigatran giver falsk forhøjede bestemmelser af antithrombin.


Hæmoglobin under 0,43 mmol/L,  bilirubin under 342 µmol/L og triglycerid under 8,6 mmol/L interfererer ikke.


Referenceinterval

Voksne: 0,80 – 1,20 ×10³ IU/L

 

Børn:

 < 4 dage:  0,58 - 0,90 x10³ IU/L
 4 dage < 1 år:   0,60 - 1,34 x10³ IU/L
 1 år < 17 år  0,95 -1,34 x10³ IU/L

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af gentagne dybe venetromboser eller lungeembolier, ved dissemineret intravaskulær koagulation, præeklampsi.

 

Medicinsk baggrund

Ved fødslen er P-Antithrombin kun 50 % af niveauet hos voksne, men stiger til voksenniveau ved 6 måneders alderen.

Antitrombin hæmmer koagulation og er den vigtigste hæmmer af af typen serinprotease. Antitrombin bindes kovalent til serin i koagulationsfaktorers aktive center, som derved blokeres. 

Antitrombin hæmmer primært faktor IIa (thrombin) og faktor Xa, men også faktorerne IXa, XIa og XIIa samt kallikrein. Antitrombins aktivitet øges betydeligt af heparin.

Ved nedsat antitrombin aktivitet (< 0,70 x10³ IU/L) er der en væsentlig forøget tromboserisiko.

 

Tolkning

Forhøjede værdier er som regel uden klinisk betydning.

Ved nedsat antitrombin aktivitet (< 0,70 x10³ IU/L) er der en væsentlig forøget tromboserisiko.

Nedsatte værdier ses ved medfødt antitrombin-mangel, leversygdom, intravaskulær koagulation, nefrotisk syndrom, præeklampsi.

 

Molvægt

65000

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,66  x10³ IU/L Niveau 1,1 x10³ IU/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 27,5 % 18,1 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 5,2 % 5,2 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* 41 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-02-10


 
10.02.2020