CLL-FISH, KBA

 

Kvantitetsnummer

284

SP: EPC00131

 

Synonym

FISH CLL

 

Analyseforkortelse

FISH CLL


Udføres

Hverdage

Patologiafdelingen, Region Sjælland, Afsnit Roskilde

Roskilde Sygehus

Sygehusvej nr. 9, 1. sal

4000 Roskilde

 

Prøvemateriale

Se vejledning Patologi.

 

Glastype: 

Lilla 7 (EDTA)

 

Prøvebehandling

Se vejledning Patologi

 

                 

Husk at medsende patologirekvisition, hvis patienten medbringer denne.

Hvis ikke medsendes PTB.

 

Indikation

Differentiering af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

 

Dato

2018-04-06


 
06.04.2018