Hæmoglobin;F, KBA

 

Denne analyse anvendes til det nationale screeningsprogram for tarmkræft og kan ud over dette kun rekvireres som led i det "Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom som kunne være kræft".

 

Kvantitetsnummer

29057

SPnr: NPU29057

 

Kortnavn

Hæmoglobin;F

 

Synonym

Blod i Fæces, F-Blod, iFOBT

 

Analyseforkortelse

Hb-F


IUPAC

NPU29057: F-Hæmoglobin; arb.stofk.(proc.)= ? (p.d.e.)

 

Pris

100 kr.

 

Udføres

Alle hverdage, Klinisk Biokemisk afdeling Næstved.

 

Prøvemateriale

Frisk fæces opsamlet i Sero opsamlingskit

 

Glastype: 

Sero opsamlingskit

 

Sero opsamlingskit bør afhentes på Klinisk Biokemisk afdeling, da opsamlingskittet har begrænset holdbarhed.

 

For praksis kan opsamlingskittet enten hentes på Klinisk Biokemisk afdeling eller rekvireres via afhentningsordningen.
Ved sidstnævnte løsning, rekvireres analysen på egen rekvisition (kun til iFOBT) i WebReq som "Prøve tages på laboratorium". PTB'en printes ud, lægges i en kuvert mærket "iFOBT" og sendes til laboratoriet i transportkassen.
Laboratoriet mærker opsamlingsbeholderen (sample bottle 3) med patient-label umiidelbart før udlevering. Opsamlingskittet (den mærkede opsamlingsbeholder, samt opsamlingsmateriale), PTB, patientvejledning, forsendelsesrør samt frankeret svarkuvert sendes direkte til patienten.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar 10 dage efter opsamling  

Forsendelse: Prøven sendes hurtigst muligt til:

Klinisk Biokemisk afdeling

Næstved Sygehus

Ringstedgade 57

4700 Næstved

 

 

 

Referenceinterval

 

Cut-off grænse: 100µg/l

 

Prøver under denne grænse betegnes som negative, prøver over som positive.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Den nationale tarmkræftscreening anvender denne analyse til påvisning af okkult blod i fæces. Alle borgere mellem 50 og 74 år tilbydes deltagelse i screeningsprogrammet i år 2014 - 2018. Dernæst indkaldes til screening hvert 2. år. Borgere der indgår i screeningsprogrammet og har en værdi over cut-off grænsen, henvises af screeningssekratariatet til koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen) indenfor 2 uger.

 

Analysen (iFOBT) bør ikke anvendes til andre formål end tarmkræftscreening. Er der mistanke om cancer, skal pt. henvises til koloskopi, evt. sigmoideoskopi - såfremt sidstnævnte undersøgelse er normal, bør rekvireres en iFOBT. Hvis denne også er normal, anses risikoen for cancer i øvrige del af kolon for at være < 1 %.

Der kan ikke rekvireres iFOBT prøver undervejs mellem screeningsbesøg.

I Sundhedsstyrelsens publikation vedr. ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom som kunne være kræft”, beskrives at der kan undersøges for fæces for blod ved samme metode som introduceres til screening for tyk- og endetarmskræft. Derfor kan iFOBT analysen rekvireres som led i dette pakkeforløb, men ikke til andre formål.

 

Medicinsk baggrund

Analysen påviser blod i afføringen som typisk ses ved polypper eller cancer. Blødningen kan dog være intermitterende og en negativ prøve udelukker ikke fuldstændigt cancer. Derfor bør man fortsat reagere på ændret afføringsmønster, blod eller slim i afføringen.

 

Tolkning

Positiv test ses ved blødninger i tyk- og endetarm. Enhver positiv test bør følges op med videre udredning.

 

Falsk negativ raten er 20 - 30 % hvorfor en negativ prøve ikke udelukker cancer. Derfor skal alle med mistanke om colon cancer henvises direkte til koloskopi og IKKE have lavet en iFOBT.

 

Denne analyse har ingen interferens, hvorfor diæt inden prøvetagning IKKE er nødvendig.

 

Dato

12-07-2016


 
20.11.2017