Hæmoglobin;F, KBA

 

Denne analyse anvendes til det nationale screeningsprogram for tarmkræft og kan ud over dette kun rekvireres som led i det "Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom som kunne være kræft".

 

Kvantitetsnummer

29057

SPnr: NPU29057

 

Kortnavn

Hæmoglobin;F

 

Synonym

Blod i Fæces, F-Blod, iFOBT

 

Analyseforkortelse

Hb-F


IUPAC

NPU29057: F-Hæmoglobin; arb.stofk.(proc.)= ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK548551

 

Udføres

Alle hverdage, Klinisk Biokemisk afdeling Næstved.

 

Prøvemateriale

Frisk fæces opsamlet i Sero opsamlingskit

 

Prøverør: 

Sero opsamlingskit

 

For praksis kan opsamlingskittet enten hentes på Klinisk Biokemisk afdeling eller rekvireres via afhentningsordningen.
Ved sidstnævnte løsning, rekvireres analysen på egen rekvisition (kun til iFOBT) i WebReq som "Prøve tages på laboratorium". PTB'en printes ud, lægges i en kuvert mærket "iFOBT" og sendes til laboratoriet i transportkassen.
Laboratoriet mærker opsamlingsbeholderen med patient-label før udlevering. Opsamlingskittet (den mærkede opsamlingsbeholder, samt opsamlingsmateriale), PTB, patientvejledning, forsendelsesrør samt frankeret svarkuvert sendes direkte til patienten.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar 10 dage efter opsamling  

Forsendelse: Prøven sendes hurtigst muligt til:

Klinisk Biokemisk afdeling

Næstved Sygehus

Ringstedgade 57

4700 Næstved

 

 

 

Referenceinterval

Cut-off grænse: 100µg/l

 

Resultater <100µg/l betegnes som negative, prøver lig med og >100µg/l som positive.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Den nationale tarmkræftscreening anvender denne analyse til påvisning af okkult blod i fæces. Alle borgere mellem 50 og 74 år tilbydes deltagelse i screeningsprogrammet hvert andet år.  Borgere der indgår i screeningsprogrammet og har en værdi over cut-off grænsen, henvises af screeningssekratariatet til koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen) indenfor 2 uger.

Der kan ikke rekvireres IFOBT prøver mellem screeningerne. Analysen (iFOBT) bør ikke anvendes til andre formål end tarmkræftscreening. Er der mistanke om cancer, skal pt. henvises til koloskopi.

I Sundhedsstyrelsens publikation vedr. ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom som kunne være kræft”, beskrives at der kan undersøges for fæces for blod ved samme metode som introduceres til screening for tyk- og endetarmskræft. Derfor kan iFOBT analysen rekvireres som led i dette pakkeforløb, men ikke til andre formål.

 

Medicinsk baggrund

Analysen påviser blod i afføringen. Blod i afføringen forekommer bl. a. ved polypper eller cancer. En negativ prøve udelukker ikke fuldstændigt cancer, da blødning fra polypper eller cancer kan være intermitterende - eller afføringsprøven kan være taget forkert (prøven skal tages fra overfladen af afføringen, IKKE ved at stikke i afføringen).

Derfor bør man fortsat reagere på ændret afføringsmønster, blod eller slim i afføringen.

 

Tolkning

Enhver positiv test bør følges op med videre udredning for at udelukke cancer i tyk- eller endetarm.

 

En negativ prøve udelukker ikke cancer. Derfor skal alle med mistanke om coloncancer henvises direkte til koloskopi og IKKE have lavet en iFOBT.

 

Denne analyse har ingen interferens, hvorfor diæt inden prøvetagning IKKE er nødvendig.

 

Analyseusikkerhed

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

23,5 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

ukendt


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

*

* Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2019-02-28


 
31.01.2020