Eryth. stamc.(EPO-uafh.)[EEC];B og Marv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksislæger uden forudgående aftale med en læge på Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

29257

29256

SP: NPU29256

 

Kortnavn

Eryth. stamc.(EPO-uafh.)[EEC];B

Erythr. stamc.(EPO-uafh.)[EEC];Marv

Synonym

-

 

Analyseforkortelse

EEC

 

IUPAC
NPU29257  B—Erythroid stamcelle(EPO-uafh.); arb.antalk.(proc.)

NPU29256  Marv—Erythroid stamcelle(EPO-uafh.); arb.antalk.(proc.)

 

Udføres

Tages kun efter aftale med Klinisk Biokemi Afdeling Roskilde.

Prøverne kan tages mandag-torsdag og skal være på afdelingen på senest kl. 13 på den aftalte dag.

Prøverne skal rekvireres minimum 7 dage før prøvetagningen efter kontakt til:

På mail: laskj@regionsjaelland.dk cc.: Lvj@regionsjaelland.dk; catli@regionsjaelland.dk eller på telefonnummer 47324819 eller 47325675.

 

Svar indenfor 14-16 dage.


Prøvemateriale

Glastype: 

Heparin-glas

 

Mængde: 

20 mL

 

Prøvebehandling

Prøver tages mandag-torsdag og skal være på afdelingen senest kl. 13 på den aftalte dag.

 

Referenceinterval

Negativ

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Udredning af polycytæmi vera (PV)

 

Medicinsk baggrund

I næsten alle ubehandlede PV patienter og i halvdelen af alle ET patienter kan erytroblaster fra perifert blod (PB) give ophav til hæmoglobin-dannende cellekolonier in vitro i Epo-frit vækstmedie. Disse kolonier kaldes også ”endogene erytroide kolonier” (EEC). Epo uafhængigheden er mindre udtalt i knoglemarv (KM).

Endogene kolonier (EEC) er ikke afhængig af Hb værdien i PV patienter.

 

Analysen indgår som et minor criteria i WHO kriterierne for diagnosticering af PV, hvor et positivt svar kan supplere de to andre minor criteria: KM analyse og sænket s-Epo.

 

Fejlkilder:

Jernmangel og kronisk –eller terapeutisk blødning reducerer den spontane hæmoglobin-dannelse i cellekulturerne.

Cytotoxiske behandlinger, selv i meget små doser, reducerer koloni-dannelse kraftigt og cellekulturerne bør sættes op inden behandling.

 

Tolkning

Svaret angives som positiv eller negativ.

 

Dato

2018-02-08


 
08.02.2018