PLA2R-Ab(IgG);P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

29232 eller 29231

SP: NPU29232 eller NPU29231

 

Kortnavn

PLA2R-Ab(IgG);P

 

I BCC anvendes følgende forkortelser:

PLA2R-Ab(IgG) Påvis;P

PLA2R-Ab(IgG) kvantitativ;P

 

Synonym

 

 

Analyseforkortelse

PLA2R påvis

PLA2R-Ab(IgG


IUPAC

NPU29232 P—Secretory phospholipase A2 receptor-antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?

NPU29231 P—Secretory phospholipase A2 receptor-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e)

 

Pris

NPU29232: kr. 528

NPU29231: kr. 1278

 

Udføres

Klinisk Immunologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
E-mail: Skejby.KIA@rm.dk
 
Prøvemateriale

Se PLA2R-AB i analysefortegnelsen under Hospital.  

 

Diverse information

NPU29232 anvendes til udredning af nefrotisk syndrom, herunder mistanke om idiopatisk menbranøs nefropati (påvisning).

NPU29231 kan bruges til monitorering af sygdomsaktivitet og behandlingsrespons (monitorering).

 

Dato

2017-11-24


 
24.11.2017