BCR-ABL1 / BCR ratio;RNA(B), KBA

 

 

Kvantitetsnummer

35926

 

Kortnavn

BCRABL-Kvantitativ;RNA

 

Synonymer

Philadelphia kromosom

BCR/ABL
 

Analyseforkortelse

BCRABL-Kvant


IUPAC

DNK35926RNA(B)-BCR-ABL1-streng;stofratio=?
 

Pris

Se venligst prisoversigt, dok. ID 556401

 

Udføres

Analysen udføres én gang ugentlig.

Molekylærpatologisk Team,

Patologiafdelingen Sjællands Universitetshospital, Næstved

Ringstedgade 79 A

4700 Næstved

 

Tlf. 56 51 42 23

 

 

Prøvemateriale

Fuldblod

 

Glastype:

PAXgene-glas. 2 stk  

 

Mængde:

Minimum 2,5 ml

 

Prøvetagning

 

Anvend ”sommerfuglkanyle” ved prøvetagning og hold glasset lodret og under indstiksstedet for at hindre tilbageløb af stabliseringsvæsken fra prøveglasset.
Tag ikke PAXgene-glasset som første glas og vend det fyldte glas 8-10 gange.

 

 

Prøvebehandling

 

Opbevaring:

 

Maksimal holdbarhed af fuldblod er 3 døgn ved stuetemperatur.

 

Forsendelse:

 

Fra Sjællands Universitetshospital Roskilde sendes prøven via Patologiafdelingen til Næstved. Fra andre geografier kan prøver sendes direkte til Næstved. Prøve pakkes i kuvert mærket med teksten "Patologiafdelingen Næstved - BCR-ABL1 analyse".

Må IKKE sendes på køl eller frost.

Prøver kan IKKE sendes dagen før 3 eller flere fri-/helligdage.

 

 

Referenceinterval

-
  

Analysesvar

Svaret for minimal rest sygdom (MRD) angives som mængden af BCRABL transkript i forhold til GUSB, BCR og ABL transkripter i K562 ækvivalenter.

Svaret gives i BCC/Opus og på særligt svarark med angivelse af sensitivitet og grafisk afbildning af udviklingen af MRD værdien over tid.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation:

Kontrol af behandling af philadelphia kromosom (BCRABL, 9;22) positive patienter.

  

Medicinsk baggrund

Kvantitering af BCRABL transkriptet bruges til en højsensitiv monitorering af molekylært respons hos behandlede patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), der er positive for philadelphia kromosomet.

 

Tolkning

Se under analysesvar.
   

Dato

2021-07-07


 
07.07.2021