Golimumab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

29694

SP: NPU29694

 

Kortnavn

Golimumab;P

 

Synonym

Simponi

 

Analyseforkortelse

TNF Golimuma

 

IUPAC

NPU29694 P—Golimumab; massek. = ? mg/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Serum
Glastype: Serum-gelglas
Mængde: Minimum 1 ml serum.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Svær lipæmi, icterus og hæmolyse

 

     

Terapeutisk interval
Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for serumkoncentrationerne, da disse afhænger af patientens grundsygdom og behandlingsrespons.

For reumatologiske patienter med god behandlingsrespons er der typisk et niveau på 0,5-3 mg/L (dal-værdi).

 

Indikation
Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Simponil (Golimumab). Serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Golimumab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.


Medicinsk baggrund
Simponi er et biologisk lægemiddel (immunundertrykkende) mod gigt- og tarmsygdomme. Simponi anvendes ofte i kombination med methotrexat til behandling af kroniske, inflammatoriske, autoimmune sygdomme, som indebærer øget dannelse af TNF-Alpha så som rheumatoid artrit, udifferentieret polyarthritis, psoriasisarthritis og Spondylartropatier.

 

Tolkning
Plasmahalveringstiden er ca. 9-15 dage. Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet. Andre patientvariable så som øget kropsvægt eller høj sygdomsaktivitet har også indflydelse på resultatet.

Molvægt
150000

 

Dato

2019-11-01

 

 

 

 

 


 
09.12.2019