Etanercept;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

28696

 

Kortnavn

Etanercept;P

 

Synonym

Enbrel

 

Analyseforkortelse

Etanercept


IUPAC

NPU28696 P—Etanercept; massek. = ? mg/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Prøvemateriale

Serum
 
Glastype:
Serum-gelglas
 
Mængde:
Minimum 1 ml serum.

 

Afpipetteres efter centrifugering.
Prøven sendes samme dag. Er dette ikke muligt, skal prøven opbevares på køl indtil forsendelse næste dag.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7  dage.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Terapeutisk interval
Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for serumkoncentrationerne, da disse afhænger af patientens grundsygdom og behandlingsrespons.

For reumatologiske patienter med god behandlingsrespons er der typisk et niveau på 1-3 mg/L (dal-værdi).

 

Indikation
Individualiseret behandling og monitorering af patienter, hvor der kan være indikation for, eller er igangsat behandling med Enbrel (Etanercept). Serumkoncentrationsmålinger anvendes med henblik på at optimere patientens behandling og dermed undgå meget lave eller høje koncentrationer. Bestemmelse af koncentrationen af Etanercept kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.


Medicinsk baggrund
Etanercept (Enbrel) er en dimerisk opløselig form af p75 TNF-alpha receptoren der binder TNF molekyler. Lægemidlet der er immunundertrykkende, anvendes til behandling af kroniske, inflammatoriske, autoimmune sygdomme, som indebærer øget dannelse af TNF- Alpha så som rheumatoid artrit, udifferentieret polyarthritis, psoriasisarthritis og Spondylartropatier.
 

Tolkning
Plasmahalveringstiden er ca. 3 døgn. Koncentrationsmålingen bør være en dalværdi, og prøvetagningstidspunktet skal derfor, om muligt, ligge umiddelbart før næste administration af stoffet.

Farmakokinetiske undersøgelser tyder på foreløbigt på en øget clearance af Etanercept ved tilstedeværelse af anti-Etanercept antistoffer. Andre patientvariable så som øget kropsvægt eller høj sygdomsaktivitet har også indflydelse på resultatet.

 

Molvægt
150000

 

Dato

2019-11-01                            
09.12.2019