Etanercept-Ab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kortnavn
Etanercept-Ab

 

Kvantitetsnummer

27393

SP-nr.: NPU27393

 

Synonym

Enbrel, Enbrel antistof

 

Analyseforkortelse

Etanercept-Ab

 

IUPAC
NPU27393 P—Etanercept-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris
Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres
Hver ca. 14. dag
Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus


Prøvemateriale
Serum
 
Glastype:
Serum-gelglas
 
Mængde:
Minimum 1 ml serum.

 

Afpipetteres efter centrifugering.
Prøven sendes samme dag. Er dette ikke muligt, skal prøven opbevares på køl indtil forsendelse næste dag.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post.

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Referenceinterval

< 142 x KU/L

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Anvendes i forbindelse med monitorering af patienter i behandling med Etanercept. Bestemmelse af koncentrationen af Etanercept-ab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

 

Medicinsk baggrund

Se LMV for Etanercept. 

 

Tolkning

Antistoffer ses ikke hos patienter som responderer godt på Etanercept. Hvis der findes antistof mod Adalimumab bør skift til andet anti-TNF lægemiddel overvejes.

 

Målbare antistofniveauer er associeret med senere dosisforøgelse pga. behandlingssvigt og/eller ophør af behandling pga. behandlingssvigt og infusionsreaktioner.

 

Denne målemetode (bridging ELISA) kan ikke detektere antistoffer af typen IgG4. Ved signifikant IgG4-respons kan der derfor ses underestimering af total antistof titer - i sjældne tilfælde fås falsk negativt resultat.

 

Såfremt der ikke ses overensstemmelse imellem resultat af måling af lægemiddel, måling af antistof og klinikken, bør skift til andet anti-TNF lægemiddel overvejes, eller antistoffer måles med en anden metode.

 

Molvægt

150000

 

Dato

2020-07-02Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Etanercept;P

26.10.2020