Screening for lægemidler diverse;U , KBA

 

BEMÆRK: DER UDSENDES ALTID REGNING FOR DENNE ANALYSE

 

Kvantitetsnummer

356 Screening for lægemidler, diverse

SPnr: NPU53503

Synonym SP: Drug:U

Er en kvalitativ test som opgives med arb.k.(proc) = 0 eller positiv

 

Pris

Se venligst prisliste DOK 548551

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus.
Udføres kun på hverdage.

 

Prøvemateriale

Urin
Glastype:1 spidsglas eller 1 tørglas med lysebrun prop.
Mængde: Minimum 2 ml urin.

 

Prøvebehandling

Opbevaring: 3 døgn ved stuetemperatur, 7 døgn ved 4°C.
Forsendelse: Kan sendes som kvikpost, kuverten mærkes med Q eller afhentningsordningen hos praksis.
Forsendelsesemballage, rør til prøvetagning kan uden beregning rekvireres fra:
Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus tlf. 58559462.

 

Rekvirering

Webreq: Analysegrupperne ligger i Webreq kun under Slagelse, derfor skal man  ændre laboratorium til ”Slagelse Sygehus KBA” og søge under "Urin og fæces". Prøverne sendes direkte til Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse. Prøve og PTB kan sendes med transportkassen. Når man bestiller i Webreq, skal papirrekvisition (specialseddel) ikke udskrives.
Prøvemængde er 2 ml og kan håndteres, som andre urinprøver.

For de der ikke kan bestille elektronisk: Brug en papirrekvisition (specialseddel). Husk mærkning af glas og rekvisition med navn og CPR-nummer og på sedlen oplyses, hviket/hvike stoffer, der skal undersøges for.

Kan være Ritalin (Methylphenidat), Tramadol, Buprenorphin, Ketogan og Fentanyl

Sedlen ændres løbende, undgå derfor at printe et større lager.

Special rekvisition hentes i "Screening for Rusmidler - Bestilling af"

 

Referenceinterval

0 (negativ)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Formålet med undersøgelserne er at konstantere, om der er indtaget vanedannende medicin eller rusmidler.
Analyserne udføres på urin, primært fordi koncentrationen af de indtagne stoffer og/eller deres nedbrydningsprodukter/metabolitter normalt er betydeligt større i urin end i blod.

 

Dato

2021-02-17


 
18.03.2021